Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Akutne Respiratorne Bolesti". Rad ima 6 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


AKUTNE RESPIRATORNE BOLESTI
INFLUENCA (Grip)
Definicija : Influenca je akutno zarazno oboljenje respiratornog sistema,javlja se obično u epidemijama a uzrok je virus influence.Prvi simptomi počinju naglo drhtavica,temperature, glavobolja, mialgija,malaksalost koji prelaze u suv kašalj,faringitis,i ostale kataralne znake. Komplikacija najznačajnija je pneumonija.
Značaj : Epidemiološki značaj je u tome što i danas može da izazove velike pandemije.One nanose velike ekonomske gubitke i veoma se brzo šire pa su mere suzbijanja nedovoljno efikasne.
Etiologija : Izazivač jedan od tri virusa (A,B,C) grupa Ortomyxoviridae.Sastoji se od svernog unutrašnjeg antigena i dva površinska antigena Hemaglutinin ( HA ),i Neuraminidaze ( NA).Za razvoj virusa potrebno je da ćelija domaćin poseduje jedro pa se nemogu replikovati u bezjedarnim ćelijama (eritrociti). Virus influence A se razlikuje od druga dva po tome što može da izazove infekciju drugih sisara al i ptica. HA je važan jer se pomoću njega virus vezuje za ćeliju a NA ima ulogu u oslobađanju replikovanih virusa iz ćelije. Obeležavanje podtipova virusa u vezi je sa kombinacijom ova dva Ag, al ii ako je broj kombinacija veliki kod čoveka su pronađeni samo tri podtipa : H1 N1, H2 N2, H3 N2. Klasifikacija se formira prema tipu virusa, domaćina u kojem je nađen, mestu laboratorije u kome je izolovan,godina izolacije,i oznake HA i NA. Primer: Virus A/ foka/ Masačusets/ 1/80/ ( H7 N7 ).
Dijagnoza : U kliničkoj slici posle naglog počtka i inkubacije od 1-3 dana dominiraju simptomi : drhtavica,temperatura, leukopenija,bolovi u mišićima i očnim jabičicama,gubutak apetita,nesanica,a nekarakteristični simptomi koji nastaju kasnije suv kašalj sa bolom u grudima i ždrelu,kataralni znaci.
Rezervoar virusa je inficiran čovek, retko životinja,a izvor infekcije su mukozni Sekreti iz respiratornog sistema koji se izbacuju pri kijanju kašljanju i govoru.
Putevi prenošenja su Vazdušno-kapljičasti krupnim Flugge-ovim kapima pri bliskom kontaktu u zatvorenim prostorijama.
Osetljivost prema virusu je opšta a otpornost odnosno imunitet od iste grupe podtipova solidan. Infekcija drugom varijantom iste podgrupe retko daje tipično oboljenje,, fenomen prvobitnog greha” Fenomen izostaje kod različitih podgrupa.
Morbiditet je negde oko 20%-40% populacije, mortalitet je znatno opao zbog upotrebe sulfonamide i antibiotika,Letalitet u evropi negde oko 0,01-0,05 %.
Prema preporuci SZO vakcinišu se 1) Hronični bolesnici KVS i Pulmo,
2) osoblje u zdravstvu koje leči obolele ili je u riziku,3) Starije od 65g. sa
umerenim rizikom koji imaju astmu,anemije,disfunkciju bubrega,imunodeficije-
ntni itd. Lečenje je simptomatsko.
PNEUMONIJA
Definicija : Pneumonija je patomorfološki entitet koji se karakteriše stvaranjem eksudata u plućnim alveolama i infiltrate u interalveolarnim prostorima sa konsolidacijom plućnog parenhima. Manifestuje se različitom kliničkom slikom i nedovoljno definisanim sindromom.
Epidemiološki značaj: Oglda se u tome da do pojave i upotrebe sulfonamida i antibiotika pneumonija je bila vodeći uzrok smrti u nekim zemljama.
Etiologija : Izazivači pneumonije osim tuberkuloze mogu biti :
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta