Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Dinastija Voislavljevic". Rad ima 12 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


UNIVERZITET DONJA GORICA
HUMANISTIČKE STUDIJE
DINASTIJA VOISLAVLJEVIĆ
- seminarski rad -
Podgorica, maj 2010. godine
Sadržaj rada:
Uvod.................................................................................................................3
Vladimir ………………………………………….……….………………4
Voislav …………………………………………….……………..................5
Mihailo …………………………………………………………..................6
Bodin..............................................................................................................7
Mihailor ………………………………………………….………………8
Dobroslav………………………………………….……………..................8
vladimir ……………………..…………………………………..................9
Đorđe............................................................................................................9
Grubješa………………………………..…………………………………9
Gradihna ……………………………………………….………………10
radoslav………………………………………….……………..................10
Zaključak …………………………….………………………..................11
literatura.....................................................................................................12
-Uvod-
grb dinastije Voislavljević
U istoriji Južnih Slovena IX je značajna prekretnica javljaju se prvi pokušaji stvaranja država i prima se hrišćanstvo, nastaju i promjene u svim sferama života, kako u društveno ekonomskim odnosima tako i u državno političkim. Oblast koju su naselili Južni Sloveni, i u okviru koje su kasnije osnovali jednu od prvih slovenskih država nazvana je Duklja po rimskom municipijumu Doklei. Duklja je bila država u pravom smislu imala je gradove , puteve koji su je povezivali, kao i vladare i administrativni centar. Na čelu ove prve crnogorske države nalazila se dinastija Voislavljević. Vojislavljevići su prva od četiri crnogorske dinastije ,koja je vladala Dukljom od kraja X do kraja XII vijeka. Dinastija je dobila ime po knezu Vojislavu, iako je prvi vladar iz ove porodice, o kome se nešto više zna bio knez Vladimir, Vladimirov stric ili brat od strica Vojislav je definitivno zbacio vizantijsku vlast i proširio teritoriju Duklje na Travuniju i Dračku oblast. Vojislavov sin Mihailo, prvi je dukljanski vladar za koga se pouzdano zna da je imao titulu kralja, i to priznatu od pape. Nasljednik kralja Mihaila, kralj Bodin osvojio je Rašku i Bosnu i izdejstvovao od Rima podizanje Barske biskupije u rang nadbiskupije. Ja ću u svom seminarskom radu pokušati da prezentujem hronološki najbitnije vladare iz dinastije Voislavljević, da opišem njihov životni put, nabrojim teritorije kojima su vladali kao i da navedem najbitnije događaje iz perioda njihove vladavine.
Voislav (1018 do 1043)
Rodonačelnik je dinastije Voislavljević. U nekim izvorima se spominje i kao Dobroslav. Vladar Duklje je od 1018 godine. U početku vlada kao vizantijski vazal a kasnije uspijeva da iskoristi prilike u vizantijskom carstvu i da izdejstvuje samostalnost za Duklju oko 1035 godine ali taj uspjeh bio je kratkotrajan pa je Duklja već naredne godine ponovo postala vazalna država Vizantije. Vizantici ga zarobljavaju i odvode u Carigrad kao taoca, odakle Voislav uspijeva da pobjegne i da ponovo osamostali Duklju 1039 godine. Sukobio se sa Vizantijom 1040 godine i u bici u Crmnici uspijeva da im nanese poraz. Prasudan dogadjaj desio se 1042 godine kada je u obračunu između Duklje i Vizantije dukljanska vojska odnijela pobjedu (bitka kod Bara) a Duklji donijela samostalnost u odnosu na Vizantiju. Vojislav je pobijedio vizantijsku vojsku kod Bara a zatim je njegov sin Gojislav pobijedio ydruženu vojsku okolnih vazalnih vizantijskih zemalja kod Klobuka. Za vrijeme vladavine kneza Voislava Duklja se proširila na Dračku oblast a pod svoju dominaciju stavila je i Travuniju. Vojislav je najvjerovatnije umro 1043.godine, u svom dvoru. Sahranjen je u dvorskoj kapeli Sv. Andrije, u župi papratna. Vladao je Dukljom dvadeset pet godina i imao je pet sinova: Gojislava, Radoslava, Mihaila, Saganeka i Pradimira.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta