Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Gorivne kelije (makedonski)". Rad ima 24 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Семинарска работа по:
Одржлив енергетски
развој
Тема:Горивни Ќелии
Ментор:
Академик Глигор Каневче
Изработил:
Стојкоски Ѓорѓи 686/им
Асистент:
Д-р.Игор Андреевски
Битола 2009
СОДРЖИНА:
Апстракт 3
1.Вовед 4
2.Енергија и екологија 6
2.1.Liber Perpetum-горивни ќелии 6
3.Горивни ќелии со полимер електронска мембрана (ПЕМ) 7
3.1.Принцип на работа на горивни ќелии 8
3.2.Принцип на работа на ПЕМ горивните ќелии 9
4.Саем на автомобили во Токио(Јапонија) 11
5.Возила на горивни ќелии 13
5.1.Хонда на горивни ќелии 14
5.2.Сузуки на горивни ќелии 14
5.3.Hy Wire од Generals motors 15
5.4.Автобуси на горивни ќелии 17
5.5.Авиони на горивни ќелии 19
6.Станици за снабдување со водород 21
7.Заклучок 22
8.Резиме 23
9.Користена литература 24
АПСТРАКТ
Горивните ќелии: претставуваат уреди кои по електрохемиски пат произведуваат електрична енергија од горивото – водородот. Слични се на батериите, кои исто така произведуваат електрична струја со електрохемиски процес, но горивните ќелии се снабдуваат со водород и кислород, па не можат да се испразнат.
Првата горивна ќелија ја конструирал Вилијам Гроув(Wilijam Grouv) уште во 40 -тите години на 19 век. Гроув (Grouv) го поставил принципот на работа така што направил систем од четири ќелии при што секоја од нив содржела водород и кислород, и произведената електрична енергија која ја користел за разложување на водата на елементи во дополнителната ќелија. Од откривањето на горивните ќелии до нејзината употреба поминале цели 120 години. НАСА (NASA) прва ја демонстрирала употребата на овие системи како извор за струја во леталата и ракетите во текот на свемирските летови Џемини (Džemini) во 1960 година. Во таа прилика сите овие системи се покажале многу добро, но понатамошниот развој ги стопирале големите парични вложувања и техничките бариери. Познати се големите проблеми на ракетата Аполо 13 кои за малку ќе се завршеше катастрофално,која заради губење на кислородот од резервоарот неможело да се произведува електрична струја во горивната ќелија.
Во оваа семинарска работа на почетокот е даден преглед на конструкцијата на горивните ќелии,видот и процесот на претварање на електрична енергја,во продолжение е опишана полимер електронска мембрана koja наоѓа најголема примена киај моторните возила,потоа примената на горивните ќелии кај моторните возила.
Во продолжение се објаснети типови на моторни возила кај кои горивната ќелија наоѓа примена заради намалување на загаденост.Даден е опис на неколку видови моторни возила на Хонда,Сузуки,прототип на возилото Hy Wire од General motors,во авиосообраќајот,како и кај автобусите.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta