Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Baza podataka za servis motorcikala Gligorijević". Rad ima 17 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Ukratko...
Servis motorcikala "Gligorijević" se bavi popravkom motorcikala i skutera. Sve vrste popravki su vam dostupne kod nas. Ukoliko imate problem sa vašim motorciklom kontaktirajte nas, tu smo da otklonimo svaki problem. Pored redovnog servisa na vašem motorciklu, kod novijih motorcikala, vršimo iščitavanje-brisanje grešaka i podešavanje elektronike uz pomoć kompijuterske dijagnostike. Sva podešavanja se dijagnosticiraju na probnom stolu, tako da imate uvid na papiru kako vam se ponašao motorcikl pre i kako se ponaša posle podešavanja ili popravke. Pored navedenog vršimo otklanjanje svih vrsta mehaničkih kvarova od generalnih popravki motora, remonta menjača, provere električne instalacije do redovnog održavanja i servisa Vašeg motorcikla. Naši kvalitetni majstori ove struke će rešiti sve probleme koje pred njih postavite, u kratkom roku i po najpovoljnijim cenama.
Opis problema
Kako bi se sto efikasije poslovalo, odnosno, kako bi se što uspešnije vršilo servisiranje u radionici, i kako bi naši korisnici bili što zadovoljniji, prilikom je izraditi bazu podataka za Servis motorcikala “Gligorijević”, preko koje bi se vodilo računa o Korisnicima, čiji su atributi: SifraKorisnika, ImeKorisnika, PrezimeKoisnika, TipMotorcklaKorisnika, RegistracijaMotorcikla, zatim o Artiklima, čiji su atributi: SifraArtikla, NazivArtikla, ProizvodjacArtikla, KolicinaArtikla, kao i o Uslugama, čiji su atributi: SifraUsluge, NazivUsluge, CenaUsluge. Da bi se vodilo racuna o Artiklima, potrebno je da se zna Dobavljac, ko je, odakle iz kog grada, kao i njegova adresa, zatim mora se voditi računa o Radnicima koji se upošljavaju, zatim mora se povesti racuna o Ulugama koje se pružaju, a svode se na Stavkama Usluge, zatim Otpremnice svode se na Stavkama Opremice.
Alati korišćeni prilikom izrade seminarskog rada
Prilikom izrade seminarskog rada koristio sam sledeće programe: Microsoft Visio 2003, Microsoft Access 2003, ERwin 4.0..
Model objekti veze (MOV)
Model Objekti i Veze su preuzeti iz opšte definicije sistema, gde se sistem posmatra kao skup objekata, njihovih međusobnih veza i atributa. Objekti imaju svoja svojstva koja se iskazuju preko atributa i veza prema drugim objektima. Model objekti-veze je prvenstveno namenjen za specifikovanje statičke strukture baze podataka i osnovnih (strukturnih) dinamičkih ograničenja. Jedanostavan prikaz modela predstavio sam na slici 1. Koristi se za projektovanje baze podataka gde:
Svaki objekat iz MOV postaje entitet.
Ime tipa entiteta postaje šema relacije.
Atributi objekta su atributi entiteta.
Veze u modelu opisuju način povezivanja dva objekta (binarna veza).
Slika 1 - Primer MOV-a
Kardinalonost preslikavanja (Usluga ( Korisnik) definiše najmanju donju granicu (DG) i najveću gornju granicu (GG) broj pojavljivanja tipa objekta Korisnik, za jedno pojavljivanje tipa objekta Usluga.
Agregacija je apstrakcija u kojoj se skup objekata i njihovih međusobnih veza tretira kao novi, jedinstveni, agregirani tip. Objekti koji čine agregaciju, nazivaju se komponentama agregacije. Sam objekat u sistemu može se tretirati kao najniži nivo ove apstrakcije, kao agregacija njegovih atributa. Postupak inverzan aregaciji se naziva dekompozicija. Kardinalnost preslikavanja Usluga(Korisnik mora biti specificirana, dok je za inverzno preslikavnaje uvek DG = 1 i GG = 0, što znači da je agregacija egzistencijalno zavisna od svojih komponenata. Agregirani objekat se razlikuje od ostalih objekata u sistemu po tome što nema svoj sopstveni identifikator, već ga identifikuju objekti koje on agregira. Jednom pojavljivanju agregacije uvek odgovara po jedno pojavljivanje komponenti koje je čine.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta