Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Bežične senzorske mreže". Rad ima 25 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Visoka tehnička škola strukovnih studija
Kragujevac
Wireless sensor networks
Seminarski rad
Sadržaj
Uvod ............................................................................................ 3
Opis WSN sistema ....................................................................... 4
Povijest WSN sistema .................................................................. 7
WSN sistemi danas ....................................................................... 12
Tehnološki trendovi ...................................................................... 14
Teško rešivi problemi i tehnički izazovi ........................................ 17
Istraživanja velikih kompanija u području WSN i primene ........... 20
Literatura i korisni linkovi ................................................................... 25
Uvod
Bežične senzorske mreže (WSN), kao područje djelovanja mnogih znanstvenika iz područja elektrotehnike, biologije, medicine i drugih znanosti javlja se unazad već tridesetak godina. Razvoj bežičnih senzorskih mreža direktno je uvjetovan razvojem poluvodičke tehnologije (tranzistori), koji svojom veličinom uvjetuju snagu, djelotvornost a time i iskoristivost Bežičnih senzorskih mreža (WSN). U poluvodičkoj industriji broj tranzistora na komercijalno isplativom čipu se gotovo udvostručuje iz godine u godinu, što izrazito pogoduje razvoju Bežičnih senzorskih mreža (WSN). Kao vrlo važan faktor u razvoju Bežičnih senzorskih mreža (WSN), treba navesti, kretanje cijena poluvodičkih komponenti od kojih su građene WSN. U prošlosti, bilo je vrlo bitno da WSN budu cijenom prihvatljive, kako bi se mogle komercijalizirati i koristiti u znanstvenim disciplinama koje nisu direktno povezana s vojnom industrijom. Danas se sve više takve težnje ostvaruju.
Opis WSN sustava
Bežične senzorske mreže (WSN) građene su od velikog broja pojedinačnih senzora. Takvi senzori unutar WSN sustava imaju svojevrsna tehnička i fizikalna ograničenja. Ograničeni su brzinom rada, memorijom, te „rasponom komunikacije“. Znanstvenici koji rade na razvoju WSN moraju prihvatit izazov u rješavanju tih nedostataka. Moraju kombinirati pojedinačna rješenja (senzor ili grupa senzora), i umrežavat ih u WSN sustave, na način da se iskoriste prednosti pojedinačnih rješenja a uklone mane istih.
WSN sustavi građeni su od tzv. „Čvorova“ (nodes), koji međusobno komuniciraju slanjem i primanjem podataka. Podaci putuju od čvora do čvora i procesiraju se. Slično kao na internetu, gdje čvorove predstavljaju serveri.
U WSN sustavima vrlo bitan faktor je opskrba energijom takvih sustava, budući da su bežični. Takvi susavi moraju radit dugo vremena bez obnavljanja izvora energije pa će pojedine komponente WSN većinu vremena biti isključene. Također, bitna stavka u razvoju WSN je osiguravanje sigurnog rada u najrazličitijem okruženju. S obzirom na to da će zasebna rješenja zajedno djelovati kroz duži vremenski period, vrlo vjerojatno će doći do različitih pozitivnih ali i negatvnih pojava, koje će poremetiti protokole po kojima WSN rade. Manualno održavanje takvih sustava je vrlo složeno i skupo, pa takvi sustavi moraju biti sposobni sami sebe održavati i organizirati, kao kakav ansambl.
Svaki od gore navedenih faktora dodatno komplicira izradu WSN sustava, a istovremeno takvi sustavi moraju zadržat komercijalno prihvatljivu cijenu.
Primjenu Bežičnih senzorskih mreža možemo u grubo podjeliti na 3 područja:
motrenje okoline
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta