Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Automatizacija nabavke". Rad ima 7 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.VERBALNI OPIS PROBLEMA
Privatno preduzeće izašlo je pred projektante sa zahtevom za automatizacijom sistema nabavke.
Procesi koji se odvijaju u tom sistemu su: unošenje, ažuriranje i brisanje proizvoda; unošenje i ažuriranje odgovarajućih dobavljača; unošenje, ažuriranje I brisanje kupaca, kao I evidencija svih dokumenata koji se odnose na nabavku I prodaju artikala.
Zatraženo je da se napravi softver koji će omogućiti vođenje ovih evidencija na računaru.
STUKTURNA SISTEMSKA ANALIZA
DIJAGRAM TOKA PODATAKA
EMBED Visio.Drawing.6
Prvi nivo dekompozicije
EMBED Visio.Drawing.11
Nabavka
EMBED Visio.Drawing.11
Prodaja
EMBED Visio.Drawing.11
Magacin
EMBED Visio.Drawing.6
Računovodstvo
EMBED Visio.Drawing.11
PAGE
PAGE 7
...............................NAMERNO UKLONJEN DEO TEKSTA.................................
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta