Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Analiza organizacione strukture preduzeća AD Sintelon, Bačka Palanka". Rad ima 28 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Tehnički Fakultet
Mihajlo Pupin
Zrenjanin
SEMINARSKI RAD
Strategijski menadžment
TEMA: ANALIZA ORGANIZACIONE STRUKTURE
PREDUZEĆA AD » SINTELON R&C « BAČKA PALANKA
Br.ind: 1/05-03
Smer: dipl.ing. poslovne informatike
Maj 2009.
Zrenjanin
SADRŽAJ:
I - Osnovni podaci o "SINTELON R&C"-u
1. Istorijat
AD “SINTELON” je nastao 1884. kao fabrika za preradu kudelje, pod nazivom “Mihelsova močilana kudelje i tvornica užeta AD”. Sedište deoničarskog društva je bilo u Beču. Sedište društva je 1927. godine preseljeno u Bačku Palanku. 1930. godine počinje se sa preradom jute, tako da društvo menja naziv u “Juta i konoplja AD” i zasniva sedište u Beogradu. Tokom rata 31.05.1943. skupština društva donosi odluku o prestanku rada i likvidaciji društva.
Fabrika je konfiskovana 5.10.1946. godine kada je nazvana “Industrija jute i konoplje Mihalj Šamo”. 1958. godine preduzeće je najveći proizvođač jutanih i kudeljnih proizvoda u Jugoslaviji. Proizvodnja prvih podnih obloga počinje 1962. godine i to PVC toplog poda na podlozi od jutanog filca, kao i pozder ploča. Firma menja naziv u “Industrijski kombinat kudeljnih, jutanih, plastičnih i građevinskih proizvoda”.
Proizvodna orijentacija se menjala tokom šezdesetih godina i prelazilo se na proizvodnju podnih obloga. 1969. godine počinje proizvodnja tekstilnih iglanih podnih obloga SINTELON. 1971. godine otvoren je pogon za proizvodnju mašinski tkanih tepiha, 1974. godine fabrika za proizvodnju tafting tepiha, a 1979. godine fabrika za proizvodnju PVC toplog poda na podlozi od staklenog flisa i mineralnih vlakana (cushioned vinyl).
Kako su se menjala sistemska privredna rešenja, tako se i DD “SINTELON” menjao. Od 1976. godine firma nosi naziv “RO za proizvodnju podova Sintelon”, a od 1990. godine “Društveno preduzeće za proizvodnju podova Sintelon”, a od 1991. godine menja se status firme i ona postaje “Deoničarsko društvo za proizvodnju podova Sintelon”, a 1998. godine firma postaje Akcionarsko društvo sa nazivom AD "Sintelon".
Slika 1: AD «Sintelon R&C»
U odnosu na druge proizvođače u Srbiji, AD “ SINTELON “ je najveći proizvođač ove vrste a odlikuje se i time da je sa apsolutno zaokruženom tehnološkom celinom - jedini takav proizvođač u zemlji. Prema podacima za 1996. godinu, AD “ SINTELON “ je i dalje vodeći srpskiski proizvođač PVC i tekstilnih podnih obloga.
Tokom poslednjih deset godina, na poslovanje AD “ SINTELON “ uticala su i sva društvena kretanja u tom periodu. Može se reći da je AD “SINTELON” u periodu od 1985 - 1990. godine izrastao u jednog od najvećih industrijskih giganata ove vrste u Evropi, a sigurno je najveći proizvođač ove vrste u Jugoistočnoj Evropi.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta