Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Concawe". Rad ima 24 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


CONCAWE
Metode CONCAWE su dokumenat koji obuhvata metode istraživanja specijalno koncipirane da zadovolje potrebe velikih postrojenja. Ovaj dokumenat je objavljen 1981. pod naslovom Širenje buke iz hemijskih i petrohemijskih kompleksa po okolnim naseljima. Ovaj metod je jedan jedini koji se eksplicitno bavi uticajem vetra na stabilnost atmosfere.
Jednačine standarda
Pritisak zvuka na primaču se opisuje kao:
Lp = Lw + D – Σ K
Lw jačina zvuka
D usmerenost izvora
Σ K faktori korekcije K1..K7
K1 = 10 * log (4 * π * d2) U vezi sa detaljima, vidi poglavlje 6.2.2.2.
K2 = vazdšna apsorpcija U vezi sa detaljima vidi, poglavlje 6.2.2.3.
Vazdušna apsorpcija se ocenjuje u skladu sa standardom ISO 9613 ili ISO 1913 deo 1 ili ANSI 126 ili ISO 3891.
K3 = prigušenje na zemljištu postavljeno na -3 dB za tvrde površine
Sledeće jednačine se primenjuju za širenje po mekim površinama:
K3,63 Hz = 33.4 – 35.04 (log d) + 9.159 (log d)2 – 0.3508 (log d)3
K3,125 Hz = 8.96 – 35.8 (log d) + 20.4 (log d)2 – 2.85 (log)3
K3,250 Hz = -64.2 + 48.6 (log d) – 9.53 (log)2 + 0.634 (log d)3
K3,500 Hz = -74.9 + 82.23 (log d) – 26.921 (log d)2 + 2.9258 (log d)3
K3,1 kHz = -100.1 + 104.68 (log d) – 34.693 (log d) + 3.8068 (log d)3
K3,2 kHz = -7.0 + 3.5 (log d)
K3,4 kHz = -16.9 + 6.7 (log d)
d = rastojanje od izvora do primača
Ako se širenje vrši i preko trvrdog i preko mekog terena, za rastojanje d se u obzir uzima meki teren.
K4 = korekcija zbog prelamanja izazvanog vetrom i temperaturnim gradi-
jentima.
Meteorološka
kategorija
Kategorija stabilnosti po Pasquillu
A, B
C, D, E
F, G
1
V < -3.0
-
-
2
-3V < -3.0
-
3
-0.5-3V < -3.0
4
0.5-0.5-35
V > +3.0
0.5-0.56
V > +3.0
0.5za kategoriju 4 sve vrednosi su postavljene na nulu. Ostale kategorije za meteorološku korekciju kod različitih kategorija imaju dopunske formule:
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta