Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Analiza poslovanja preduzeća Rumekon". Rad ima 16 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


 OSNOVNI PODACI O PREDUZEĆU:
a) Osnivanje: “Rumekon” je u sadašnjem statusu osnovan krajem 2006, a kao radnja je osnovan 1997. godine
b) Istorijat:
Nakon likvidacije društvenog preduzeca “Pobeda” iz Novog Sada
sa pogonom u Rumi, kada je bez posla ostalo više od 300 radnika,
najviše metalske struke, Dragan Stupar kao tehnički direktor se
odlučuje na privatnu inicijativu u metalskom poslu. Firmu “Rumekon”
je osnovao 1997, kao porodičnu zanatsku radnju sa skromnim
proizvodno-uslužnim programom u obradi limova (sečenje, savijanje,
a potom pravljenju metalske kalanterije, sudova itd..) i to u statusu
radnje isprva sa fiksalnim razrezom, a potom kao veće radnje jer je
promet prešao limit od 2 miliona dinara, koliki je bio limit u ovom
statusu.
c) Delatnost:
Metalno prerađivačka industrija sa šifrom i programom
proizvodnje:
- Eko program / kontejneri rađeni po DIN standardima/
- Kip program / izrada sanduka sa polušasijama za kamione kipere/
- Metalna galanterija /izrada proizvoda za potrebe domaćinstva/
- Sitos program /izrada paleta i paletnih nastavaka/
- Metalna konstrukcija /izrada čeličnih hala, tezgi,…/
- Uslužna obrada lima
- P U Ž N I P R E S K O N T E J N E R I –
-Savremeni način sakupljanja otpadnog papira, kartona, pet ambalaže, plastike, smeća i sl. uz velike uštede kako u transportu, tako i u količini tradicionalnih posuda za smeće.
Velika primena u tržnicama, bolnicama, trgovinskim centrima, hotelima, benzinskim pumpama, naplatnim rampama, carini, industriji i sl.
R E C I K L A Ž N A S T A N I C A -
Savremeni način sakupljanja otpadnog papira, kartona, pet ambalaže, plastike, smeća i sl. uz velike uštede kako u transportu, tako i u količini tradicionalnih posuda za smeće.
Velika primena u tržnicama, bolnicama, trgovinskim centrima, hotelima, benzinskim pumpama, naplatnim rampama, carini, industriji i sl.
- R E G A L N A S K L A D I Š T A -
Regali su montažno-demontažnog tipa tako da su prilagodivi svim vrstama prostorija. U iste se mogu skladištiti sve vrste roba i prilagodivi su raznovrsnoj ambalaži.Skladišta se izrađuju i kao samonosiva i takođe kompjuterizovana kao jedno od najoptimalnijih rešenja.
Tipovi skladišta
-Visokoregalna
-Niskoregalna
-Samonosiva
-Kombinovana
-Prolazna
-Protočna
-Sa podestom
-Paletna
-Polična
-Konzolna
- P R O G R A M P A L E T A –
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta