Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Čovekov uticaj na uslove života". Rad ima 11 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Увод
Човечанство је данас конфротирано са мноштвом егзистенцијалних криза, међу којима еколошка криза заузима посебно место. До сада човек није био у стању да створи један идеалан систем цивилизације и да избегне кризна стања тог система. Еколошка свест представља неопходну основу даљег, одрживог развоја заштите животне средине. Заједно са знањима и вештинама обезбеђује основу за померање у веће системе, шире циљеве и софистицираније разумевање узрока, веза и последица који владају у животној средини. Заштита и унапређење човекове средине значајан је глобални проблем савременог друштва.
Загађеност и заштита животне средине већ више деценија представљају веома значајан проблем човечанства, без обзира на тренутни степен развоја друштва и производних снага у појединим деловима наше планете. Постојећи проблеми се намећу науци и оперативи наглашеном актуелношћу и акутношћу, те све јасније долази до закључка да здраве животне средине нема превише, да су бројни елементи у њој угрожени, да је степен саморегулације неких објеката незнатан и да једном поремећени еколошки односи готово ничим и никада не могу бити доведени у првобитно стање. Савремено друштво мора брже и боље схватити упозорење научника и стручњака о стању животне средине, тј. чињенице да слободне, изворне и незагађене животне средине има све мање, а угрожене, деградиране и девастиране све више. Нарушавање еколошке равнотеже настаје као последица човекове радне делатности, којом човек „присваја“ природу, и ствара производе.
Утицај човека на природу
Када говоримо о променама у природи које су настале деловањем човека, мислимо на савраменог човека, разумног и способног да захваљујући цивилизацијским тековинама, оруђима и оружјима, освоји и најприступачније делове планете Земље, да потпуно овлада природом и да је максимално искоришћава ради стварања што већег профита и брзог економског развоја.“Биосферу или животну средину на планети Земљи савремени човек угрожава у мери која прети да угрози и његов сопствени опстанак.“1 Загађивање ваздуха, воде и земљишта, па самим тим и хране, поприма драматичне последице. За свега неколико хиљада година човек је толико променио односе у природи, толико се намножио и раширио по свим деловима света, да се слободно може рећи да су данас људи на Земљи постали доминантан облик живота. Деловањем савременог човека настале су многе промене у природи, а самим тим и животни услови су се драстично променили. „Огромна пространства природних екосистема су уништена, многе врсте биљака и животиња су већ нестале, море се загадило, Земља је постала топлија, а ниво мора је почео лагано да се подиже“2. Животни услови су се толико променили да се може рећи да се већ сада можда налазимо на ивици шесте катастрофе живота, у којој ће многе врсте исчезнути.
2Др Дмитар Лакушић, Биологија за 7. разред основне школе, Завод за уџбенике Београд, 2008, стр. 179.
Облици угрожавања природе
Најизраженији облици угрожавања природе су:
загађивање атмосфере,
загађивање копнених вода и светског мора,
загађивање земљишта,
уништавање природних екосистема и
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta