Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Demografski prikaz stanovništva Republike Srbije". Rad ima 20 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


 Univerzitet u Banjoj Luci
Prirodno-matematički fakultet
Odsek za geografiju
Demogeografski prikaz stanovništva
R e p u b l i k e S r b i j e
Sadržaj:
1. Uvod 3 2. Demogeografske karakteristike prostora Republike Srbije 4 3. Geografski polozaj 4 4. Istorijski pregled 5 5. Fizičko geografske karakteristike 6 6. Društveno geografske karakteristike 7 7. Demografske karakteristike 8 8. Kretanje broja stanovnika 8 9. Prirodno i mehaničko kretanje stanovnika 9 10. Etnička i obrazovna struktura 10 11.Promene polne i starosne strukture stanovništva Srbije 1948-2002 godine 11 12. Demografsko starenje 13 13. Značaj starosne strukture za ekonomska istraživanja 14 14. Promena polne starosne strukture stanovništva Srbije u periodu 1948-2002 14 15. Faktori smanjenja udela muškog stanovništva 15 16. Polno starosna struktura stanovništva Srbije 16 17. Promena starosne strukture stanovništva Srbije u periodu 1948-2002 16 18. Faktori promene starosne strukture 17 19. Proces demografskog starenja stanovništva Srbije 17 20. Zaključak 18 21. Korišćena literatura 19
Uvod
Od svih struktura stanovništva, posebno bioloških, strukture po starosti i polu su od najvećeg značaja. One predstavljaju osnovu za analizu svih ostalih demogeografskih struktura, ali su podlozne i promenama pod uticajem drugh demogeografskih struktura. Značaj obeležja starost pol dolazi do izrazaja naročito u proucavanju osnovnih komponenti kretanja stanovništva kao sto su fertilitet, mortalitet i migracije ali i ostalih demogeografskih struktura kaosto su aktivnosti, obrazovanje, bračnost, nacionalnost...
U ovom radu cu analizirati geografski položaj, fizičko društvene karakteristike, kretanje stanovnika, njihovu etničku i obrazovnu strukturu. Pokušaću da odgovorim na to sta je dovelo do promene polno starosne strukture: posebnu paznju ću obratiti na to kako su se te promene uticale na ekonomski razvoj.
Obuhvaticu period od 1948-2002 godine kada su se dešavale najznacajnije geopoliticke drustveno- ekonomske i demografske promene. Rec je o periodu posle prvog posleratnog popisa 1948 godine i poslednjeg popisa koji je izvrsen na ovom prostoru 2002 godine.
Demogeografske karakteristike prostora Republike Srbije
Geografski polozaj i društveno-ekonomske karakteristike prostora Srbije predstavljaju jedan od najvažnijih faktora koji uslovljavaju demografski razvoj ovog prostora.
Geografski položaj
Republika Srbija se nalazi u Jugoistocnoj Evropi, u centralnom delu Balkanskog poluostrva i najvaznijim putnim pravcima koji povezuju Evropu i Aziju.
Srbija obuhvata u svom sadašnjem prostoru teritorije uže Srbije sa Šumadijo, donjim, zapadnim i juznim Pomoravljem, Timočki kanjon, Homolje, donjim podrinjemi starovlaskom površi u srpskom delu Sandzaka, te autonomne pokrajne Vojvodinu, na severu, i Kosovo i Metohiju na jugu.
Matematicko –topografski Republika Srbija se nalazi u srednjem delu severnog umerenog pojasa, izmedju 41° 52' i 46° 11' severne
geografske širine i 18° 06' i 23° 01' istočne geografske duzine
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta