Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Hemijski parametri vode". Rad ima 17 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


SADRŽAJ
1. Uvod 2
1.1. Površinske vode 4
- Uzrokovanje 4
- Parametri kontrole 5
- Metode ispitivanja i ocena rezultata 6
- Analiza rezultata praćenja kvaliteta površinskih voda u Beogradu 7
1.2. Podzemne vode 8
1.3. Voda za piće 10
- Rezultati fizičko-hemijskog i bakteriološkog ispitivanja vode za piće iz BVS-a 10
- Vodovod Vinča 11
1.4. Voda za piće sa javnih česmi i izvora 13
- Kontrola vode sa javnih česmi 13
1.5. Zaključak 16
1.6. Literatura 17
1.UVOD
Inicijativa za ustanovljavanje Svetskog dana vode potekla je sa Konferencije Ujedinjenih nacija o životnoj sredini i održivom razvoju, održane 1992. godine u Rio de Žaneiru. Generalna Skupština UN je usvojila rezoluciju kojom je odredila 22.mart svake godine za Svetski dan vode.
Ove godine na Svetski dan voda obraća se pažnja na prekogranične vode čije očuvanje i zaštita nalazi svoje mesto u i u Protokolu „Voda i zdravlje“.
Voda je vekovima predstavljana u mnogim umetničkim delima muzike, slikarstva, književnosti, filma, ali je i neophodan faktor u mnogim naučnim istraživanjima.
U toku je međunarodna Dekada za akciju Voda za život 2005-2015, Ujedinjenih Nacija, započeta upravo 22. marta 2005. godine, sa nadom da će se kroz predviđene programske aktivnosti ubrzati ostvarenje ciljeva koji se tiču vode iz Milenijumske deklaracije UN. Najznačajnija polja delovanja u okviru ovog projekta su: voda za zdravlje, biodiverzitet i životna sredina, poljoprivreda i energija.
Voda je dragoceni i ograničeni resurs. Iako pokriva tri četvrtine Zemlje, samo jedan mali njen deo, oko 6%, je dostupan kao voda za piće. Od ukupne količine eksploatisane vode skoro 70% se koristi za proizvodnju hrane.
Po kriterijumu SZO zdravstveno bezbedna voda za piće, koja je dostupna u dovoljnim količinama, spada u dvanaest osnovnih pokazatelja zdravstvenog stanja stanovništva. Jedan od prioritetnih zadataka celokupne ljudske zajednice je čuvanje i racionalno iskorišćavanje vodnih resursa. Količina vode je, međutim, već sada oskudna u mnogim zemljama, a potrebe za njom od strane industrijskih potrošača i domaćinstava stalno rastu. Potrebno je uložiti napore da se stvore uslovi da korisnici dobiju podjednak pristup vodi uz istovremeno poštovanje principa zaštite životne sredine. Procenjuje se, da danas u svetu oko 1,1 milijarda ljudi nema obezbeđen pristup zdravstveno ispravnoj vodi za piće.
Svaka prirodna voda poseduje specifične osobine: određenu kiselost odnosno baznost, vrstu i količinu rastvorenih soli, organskih i neorganskih materija, rastvorenih gasova, određenu vrstu mikroorganizama. Zagađivanjem se znatno menjaju pomenuti parametri, što ugrožava ekosisteme, a onemogućava korišćenje vode u razne svrhe, počev od vode za piće do vode koja se upotrebljava u industriji, pogotovo u prehrambrenoj, i poljoprivredi (za navodnjavanje).
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta