Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Biznis plan karate klub". Rad ima 15 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.СЕМИНАРСКИ РАД
Предмет: Предузетништво
Тема: Бизнис план
Карате клуб „ГЛИГО“ Нови Град
Студент: Ментор:
1. Основне карактеристике К.К." ГЛИГО " Нови Град ......................................... 3
1.1. Досадашњи рад К.К. " ГЛИГО " Нови Град .......................................................... 3
1.2. Расположиви потенцијали Карате клуба ......................................................... 4
1.3. Пословни бонитет Карате клуба ...................................................................... 6
1.4. Развојне могућности Карате клуба .................................................................. 6
2. Стратегијске основе развоја ................................................................................... 7
2.1. Тржишно потенцирање развоја .......................................................................... 7
2.2. План пословних активности .............................................................................. 7
2.3. Тржиште продаје ................................................................................................. 8
2.4. Тржиште набавке ................................................................................................ 8
3. План технологије и организације ......................................................................... 8
3.1. Фазе процеса рада ............................................................................................. 8
3.2. Организација планираног рада .......................................................................... 8
3.3. Потребна структура запослених ........................................................................ 9
4. Локација и потребна срества ............................................................................... 10
4.1. Локација реализације плана ............................................................................... 10
4.2. Грађевински објекти .......................................................................................... 10
4.3. Потребне залихе репроматеријала ..................................................................... 10
5. План реализације бизниса .................................................................................... 11
5.1. План регистрационих активности .................................................................... 11
5.2. План инвестиционих активности ..................................................................... 11
5.3. План вођења посла ............................................................................................ 11
5.4. Корекција планираног развоја .......................................................................... 12
6. Економска анализа бизниса ................................................................................ 12
6.1. Предрачунска вриједност инвестиције ............................................................. 12
6.2. Конструкција финансирања бизниса ............................................................... 13
6.3. План прихода ...................................................................................................... 13
6.4. План годишњих трошкова ................................................................................. 13
7. Оцјена планираног бизниса .................................................................................. 14
7.1. Економска оцјена бизниса ................................................................................. 14
7.2. Друштвена оцјена бизниса ................................................................................. 15
7.3. Закључна оцјена бизниса ................................................................................... 15
1. Основне карактеристике
Карате клуба " ГЛИГО " Нови Град
1.1. Досадашњи рад К.К. "ГЛИГО "
У складу са одредбама члана 48. Закона о удружењима и фондацијама Републике Српске ( службени гласних Р.С. бр. 52/01 ) Скупштина карате клуба “ГЛИГО” на годишњој сједници одржаној дана 26.01.2009. године у Новом Граду усвојила је Статут удружења грађана карате клуба у којем су дате:
Опште одредбе карате клуба “ГЛИГО” :
Назив и сједиште
Циљеви и дјелатности
Чланство
Органи клуба
Знак и печат клуба
Имовина и финансирање
Сарадња и статусне промјене
Престанак рада
Измјене и допуне статута
Прелазне и извршне одредбе
Клуб је удружење грађана, каратиста свих категорија, љубитеља овог спорта и свих људи добре воље, који се добровољно удружују ради остваривања заједничких интереса и циљева у области стажног каратеа и других активности и дјелатности везаних за борилачке вјештине.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta