Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "64-bitni procesor". Rad ima 10 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


EKONOMSKI FAKULTET U TUZLI
VISOKA POSLOVNA ŠKOLA
PREDMET: Poslovna informatika I
64 – bitni procesor
Seminarski rad
Travnik, Novembar 2009. godina
SADRŽAJ
Uvod................................................................................................ 2
64 – bitni procesor.......................................................................... 3
Historija procesora........................................................................ 4
Karakteristike................................................................................ 5
Prednosti 64_bitnog racunala....................................................... 6
64 – bitna logika............................................................................. 7
Zaključak........................................................................................ 8
8. Literatura.......................................................................................... 9
1. UVOD
Za seminarski rad dobio sam zadatak da obradim temu 64 – bitni procesor.
Ova tema obuhvata osnovne pojmove o 64 – bitnom procesoru, kao i njegov kompletan prikaz.
Kao prvo osvrnuti ce mo se na samo pitanje sto su to 64 bitni procesori do njihove historije karkteristika itd.
Kao sto mozemo reci procesor je jedan od najvazniji djelova racunara,mozemo ga usporediti kao mozak jer on izdaje naredbe drugim djelovima racunara sta da rade.
2. 64-BITNI PROCESORI
64-bitni procesor je mikroprocesor s riječi veličine od 64 bita, zahtjev za pamćenje podataka i zahtjevnih aplikacija, kao što su računalno projektiranje (CAD) aplikacije, sustavi za upravljanje bazom podataka, tehničke i znanstvene primjene i visoke performanse servera. 64-bitna arhitektura računala pruža bolje performanse od 32-bitne arhitekture rukovanja dvaput onoliko bitova informacija u istom radnom procesu.
64-bitni procesor je kompatibilan sa starijim aplikacijama i operativnim sustavima, on otkrije da li program ili operativni sustav je 16-bitni, 32-bitni ili 64-bitni i izračunava u skladu s tim,64-bitni procesori rade sa 64-bitnim instrukcijama.
Da bi iskoristio 64-bitni procesor, prije svega potreban je 64-bitni operativni sustav kao što su Windows Xp 64bit Edition ili novi Windows Vista 64bit. Nakon OS-a počet će se raditi (već se i rade) programi pisani 64-bitnim instrukcijama
Intel, IBM, Sun Microsystems, Hewlett Packard, i AMD trenutno razvijaju i nude 64-bitne procesore.
Hewlett Packard, koji je u saradnji sa Intelom napravio veoma uspešnu familiju 64-bitnih procesora Itanium , najavio je desktop modele bazirane na Athlonu 64.
Slika 1.-64-bitni procesor
________________________________________________________________
AMD-Advanced Micro Devices
IBM-International Business Machines
3. HISTORIJA PROCESORA
Većina Registriranih su dizajnirani tako da se sadržaj jednog cijelog broja registracije se može pohraniti adresa (mjesto) bilo kojeg podatka u računalu virtualne memorije. Dakle, ukupan broj adresa u virtualnu memoriju - u ukupnom iznosu od podataka računalo može držati u svom radnom području - određuje širinu tih registara. Početkom 1960-ih s IBM-System/360, zatim (između ostalih) minikompjuter prosinca VAX u 1970-ih, a onda sa Intel 80.386 sredinom 1980-ih, konsenzus de facto razvijen da 32 bita je prikladan registar veličine 32-bitni adresni spremnik značilo da je 232 adresa, odnosno 4 GB RAM-a, može se pozivaju. U vrijeme ove arhitekture izvedeni, 4 GB memorije je bio toliko daleko izvan tipična veličina (16 MB) na raspolaganju u instalacijama smatraju da je to bilo dovoljno da se "headroom" za adresiranje. 4 GB adrese uzeti su u obzir odgovarajuće veličine za rad sa za još jedan važan razlog: 4 milijarde cijeli brojevi su dosta za dodjelu jedinstvene reference to većina fizički prebrojivi stvari u aplikacijama kao što su baza podataka.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta