Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "2acija u funkciji različitih korisnika". Rad ima 9 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.PRAKTIČAN RAD
iz predmeta „Računovodstvo“ na temu
„Pojam, suština i struktura računovodstva i značaj računovodstvenih informacija u funkciji različitih korisnika“
Pojam i suština računovodstva
Kao rezultat potrebe da se bliže odgoviri na pitanje šta je zapravo računovodstvo, nastao je veliki broj definicija ovog pojma. AICPA definiše računovodstvo kao čin beleženja, razvrstavanja i sumiranja transakcija i događaja u novčanim jedinicama koje su barem delimično finansijskog karaktera, sa tumačenjem dobijenih rezultata.
„Računovodstvo je skup teorija, koncepata i tehnika pomoću kojih se finansijski podaci obrađuju u informacije u svrhu istraživanja, planiranja, nadzora i donošenja odluka.“
Mnogi teoretičari često poistovećuju pojam računovodstva sa pojmom knjigovodstva. Takav stav nije ispravan. Knigovodstvo predstavlja deo računovodstva sa drugim pripadajućim elementima. Naime, prema definiciji ACCA iz Londona računovodstvo podrazumeva:
KNJIGOVODSTVO
RAČUNOVODSTVENO PLANIRANJE
RAČUNOVODSTVENU ANALIZU
RAČUNOVODSTVENU KONTROLU
RAČUNOVODSTVENO INFORMISANJE
Iz navedenih nabrajanja vidi se da je pojam računovodstva širi od pojma knjigovodstva. Pomenuta definicija ukazuje da računovodstvo prezentira podatke, vrši njihovu kontrolu, analizu i planiranje i ukazuje funkciji finansija na mere koje treba preduzeti u cilju poboljšanja finansijskog položaja poslovnog subjekta. Za računovodstvo se može reći da ono uopštava najbolju računovodstvenu praksu, istražuje i osavremenjuje nove ideje a koje se primenjuju od strane računovodstvene prakse. Najvažniji zadatak računovodstva je da posao učini razumljivim. Savremeno računovodstvo je sistem koji služi interesima i potrebama vlasnika kapitala svih oblika vlasništva i to u cilju:
sticanja dobiti, pouzdanijeg i kvalitetnijeg upravljanja, dugoročnog uspešnog poslovanja, zaštite od finansijskih prevara itd. Funkcije poslovnog subjekta kao sto su finansije, marketing, funkcije analize ili uopste upravljanje privrednim subjektom od strane menadžera, ne može se zamisliti bez poznavanja računovodstva od strane menadžera i ekonomista zaposlenih u dotičnom subjektu.
Računovodstvo je deo informacionog sistema ( IS) preduzeća
sastoji se od 3 elemenata:
input (poslovni događaj ili transakcije)
u inpute ulaze samo oni događaji koji ispunjavaju 4 uslova:
da su nastali
da su dokumentovani
da su izraženi u novcu
da utiču na promenu stanja i kretanja imovine, obaveza, kapitala, prihoda, rashoda i poslovnih rezultata
proces – evidentiranje, klasifikovanje, sumiranje poslovnih događaja (odvija se u poslovnim knjigama)
output - rezultat tog procesa su finansijski izveštaji
Iz navedenog se može zaključiti da računovodstvo iako nije jedini izvor informacija, predstavlja jedan od veoma važnih izvora informacija u poslovanju poslovnog subjekta.
Struktura računovodstva
Računovodstvo se smatra celinom koja obuhvata:
KNJIGOVODSVO predstavlja najstariji deo računovodstva. Bavi se sakupljanjem, evidentiranjem, sređivanjem, obrađivanjem, klasiranjem, kontiranjem poslovnih događaja. U knjigovodstvu se vodi evidencija o sredstvima, izvorima sredstava, rashodima, prihodima i rezultatu poslovanja. Ono daje vrednosne informacije kako sintetičkog karaktera, zbirne, sumarne o poslovanju poslovnog subjekta (finansijsko knjigovodstvo, centralno, glavno, sintetičko), tako i analitičkog karaktera (analitička knjigovodstva osnovnih sredstava, materijala, robe, kupaca, dobavljača, proizvodnje, zarade…) u naturalnim i vrednosnim pokazateljima.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta