Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Elektronsko bankarstvo". Rad ima 20 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Fakultet za pravne i poslovne studije
Novi Sad
STRUCNI RAD
E - BANKARSTVO
Novi Sad, 2010.
UVOD
Često kažemo da u svetu vladaju finansijske ustanove, banke, i one u mnogim slučajevima određuju pravila ponašanja u poslovnom svetu. Gotovo da ne postoji ni jedna firma, ni kompanija koja tokom svog poslovanja ne iskaže potrebu za određenim finansijskim sredstvima, bilo za početak rada, proširenje poslovanja ili, ipak, uvođenje novih savremenih tehnologija. Sam proces poslovanja kompanije i svih poslovnih subekata odvija se putem finansijskih organizacija, banaka, kao i mnogi poslovi vezani za stanovništvo.
Sve izraženija deregulacija u bankarskom sektoru, kao i sve veći značaj informacionih i komunikacionih tehnologija dovela je do uvođenja novih kanala distribucije bankarskih usluga, odnosno elektronskog bankarstva i Internet bankarstva kao njegovog najizraženijeg oblika.
Razvoj informacionih tehnologija je omogućio transformaciju klasičnog bankarstva, koje se ogleda u prenošenju informacija u realnom vremenu i obradi podataka. Informacione tehnologije omogućavaju smanjenje troškova obrade podataka i komunikacije, što utiče na smanjenje cijene usluga krajnjim korisnicima.
Pored navedenog, informacione tehnologije omogućavaju nastanak virtuelnih banaka (koje nemaju fizičkih filijala i kod kojih su potrebe za brojem zaposlenih minimalne) i sve veće korišćenje elektronskog novca, što na kraju otvara mogućnost za stvaranje nebankarskih institucija, koje će isto nuditi bankarske usluge. Osnovni efekat razvoja informacione tehnologije jeste povećanje konkurencije na finansijskom tržištu, iz razloga što je olakšan pristup informacijama, koje nude davaoci korisnicima usluga.
Razvojem informaciono-komunikacionih tehnologija došlo je do drugačije organizacije svjetskog tržišta, obično kažemo do globalizacije tržišta. U tim promenjenim strukturama poslovanja ne može se isključiti ni bankarski sektor koji je među prvima i uključio elektronsko poslovanje kao vid svoga poslovanja. Sasvim je jasno da banke ne mogu opstati na svetskom tržištu bez razvoja informacionog sistema sa uključenjem na Internet, i upotrebe elektronskog bankarstva.
1. POJAM ELEKTRONSKOG BANKARSTVA
Elektronsko bankarstvo (e-banking) je vid bankarskog poslovanja, odnosno pružanje bankarskih usluga fizičkim i pravnim licima, koje se nude i izvršavaju uz korišćenje računarskih mreža i telekomunikacionih medija (elektronske podrške). Banke implementiraju elektronsko poslovanje da bi podigle svoj ugled usled prihvatanja inovacija, ali isto tako kao i odgovor na uvođenje inovativnih usluga od strane konkurenata. Elektronsko bankarstvo omogućuje uštede u poslovanju i razvoj masovnih usluga prilagođenih specifičnim potrebama korisnika. Sa druge strane, omogućuje pridobijanje novih klijenata banke.
Tri bitna faktora su uticala na razvoj elektronskog bankarstva:
visok nivo razvoja računarske tehnologije, pogodne za primenu u finansijskim institucijama, što je za direktnu posledicu imalo koncentraciju visoko stručnih i obrazovnih kadrova u bankarskim institucijama,
složena finansijska struktura, koju karakteriše veliki broj finansijskih institucija,
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta