Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Kvalitet informacija u logistici". Rad ima 14 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


FAKULTET ZA PRAVNE I POSLOVNE STUDIJE
NOVI SAD
KVALITET INFORMACIJA U LOGISTICI
Seminarski rad
Novi Sad, 2009.
FAKULTET ZA PRAVNE I POSLOVNE STUDIJE
NOVI SAD
KVALITET INFORMACIJA U LOGISTICI
SEMINARSKI RAD
Predmet: LOGISTIKA
Studij: Poslovni menadzment
Novi Sad, 2009
Sadržaj:
1. UVOD................................................................................................. 4
2. CILJEVI FUNKCIONISANJA LOGISTIČKOG SISTEMA........ 5
3. FORMIRANJE INFORMACIJA I INDROMACIONIH SISTEMA
U LOGISTIČKOM LANCU................................................................... 6
4. ZAKLJUČAK.......................................................................................13
5. LITERATURA.....................................................................................14
1. UVOD
Tehnološke promene u svetu zahtevaju inovacije i unapređenje poslovne strategije svih preduzeća i kompanija. Prednost imaju ona preduzeća i kompanije čije je poslovanje zasnovano na brzom informisanju. U tržišno orjentisanoj privredi, gde postoji snažna konkurencija, traži se ekonomičnija i kvalitetnija proizvodnja, kao i kvalitetna usluga isporuke, pri čemu informacija ima presudnu ulogu. Prava informacija, u pravo vreme i na pravom mestu pruža mogućnosti pravovremenog i adekvatnog reagovanja na stroge zahteve tržišta, kako u proizvodnji, tako i u trgovini.
Informacije o proizvodu nisu neophodne samo potrošaču, neophodne su u svim karikama logističkog lanca, od proizvodnje do distribucije krajnjem korisniku. Proizvođaču se postavlja zahtev za upravljanjem i praćenjem procesa proizvodnje, za upravljanjem i praćenjem zaliha kako bi se obezbedio neometan proces proizvodnje. U distribuciji se postavlja zahtev za kvalitetnom uslugom isporuke (pouzdanost isporuke, spremnost za isporuku, vreme isporuke i dr.). Primenom savremenih informacionih tehnologija neophodno je obezbediti informacije o proizvodu duž celog logističkog lanca.
CILJEVI FUNKCIONISANJA LOGISTIČKOG SISTEMA
U uslovima kada potražnja stagnira, a asortiman proizvoda raste, sve je važnije proizvoditi proizvode koji su naručeni i isporučivati ih u što kraćem vremenu. Potrebno je uticati na faktore koji utiču na kupčevo donošenje odluke o kupovini: cenu proizvoda, asortiman i kvalitet robe, prisutnost robe u maloprodajnom objektu, pakovanje i ambalažu proizvoda, rok isporuke i dr.
Ukratko, kupcu treba ponuditi kvalitetnu robu, odgovarajuću cenu robe i kvalitetnu uslugu. U ovakvim okolnostima, proizvodne organizacije su primorane na iznalaženje novih mogućnosti i pravaca osvajanja nestabilnih tržišta, pri čemu se mogu izdvojiti sledeći pravci:
• Proizvodnja naručenih proizvoda tj, proizvodnja za poznatog kupca,
• Isporučivanje proizvoda u zadatim i što kraćim rokovima,
• Smanjenje troškova proizvodnje i isporuke.
U reprodukcionom ciklusu, pored proizvodnih aktivnosti prisutne su i logističke aktivnosti. Logističke aktivnosti imaju za cilj obezbeđenje protoka materijala, informacija i energije . Adekvatno funkcionisanje proizvodnog sistema u oblastima obezbeđenja sirovina i poluproizvoda, istraživanja, razvoja i konstrukcije, same proizvodnje i plasmana proizvoda može se ostvariti samo formiranjem logističkih lanaca, koji bi obuhvatili informacione i materijalne tokove između pojedinih celina.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta