Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Električna perilica rublja". Rad ima 17 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


JU MJEŠOVITA ELEKTROTEHNIČKA Školska god:
I DRVOPRERAĐIVAČKA SREDNJA 2007/2008
ŠKOLA BIHAĆ
MATURSKI RAD
Predmet: ELEKTRIČNI UREĐAJI
Tema: ELEKTRIČNA PERILICA RUBLJA
Bihać, 2008.god
SADRŽAJ :
1. Uvod............................................................................................................... 3 2. Dijelovi perilice za rublje............................................................................... 4 2.1. Programator.................................................................................................... 4 2.2. Električni ventili............................................................................................. 7 2.3. Hidrostat ili presostat..................................................................................... 7 2.4. Grijač.............................................................................................................. 8 2.5. Termostat........................................................................................................ 9 2.6. Elektro-motorna pumpa................................................................................. 10 2.7. Blokovni relej................................................................................................. 12 2.8. Električni sastavni elementi........................................................................... 12 3. Ispitivanje motora programatora.................................................................... 12 3.1. Karakteristični programi pranja..................................................................... 13 4. Prikaz šema i funkcija.................................................................................. 14 5. Zaključak........................................................................................................ 16 Literatura........................................................................................................ 17
1. Uvod
Mašina za pranje rublja (veša) je skup prije svega električnih, mehaničkih i elektromehaničkih elemenata kojima upravlja jedan vremenski relej sa velikim brojem kontakata koji se zove programator.
Mašina je vremensko prostorni automat, a ugrađeni elementi su automatika kojom upravlja progamator. Programator predstavlja centralni organ na kojeg se vežu svi ostali elementi .
Osnovni sklopovi koje posjeduje svaka automatska mašina za pranje rublja su sljedeće :
programator za vremensko prostorno upravljanje svim funkcijama mašine
dvobrzinski elektromotor za dvosmjerno sporo i jednosmerno brzo okretanje bubnja, tj. za miješanje i centrifugiranje.
Praonik sa kadom i bubnjem u kojem se vrši pranje rublja.
2. DIJELOVI PERILICE ZA RUBLJE
2.1. Programator
Glavni element perilice za rublje je programator. Programator je elektromehanički vremenski relej sa velikim brojem kontakata koji povezuju funkcionalnu zavisnost prostorno raspoređenih elemenata. Svaki programator se sastoji od osnovnih dijelova :
kućišta koji mehanički drži sve dijelove
motora progreamatora koji pogoni programator
krivuljara (brzih i sporih) za zatvaranje ili otvaranje kontakata
pogonske osovine na kojoj su nanizani krivuljari
blokiranog relea za zaustavljanje napredovanja programatora
reduktivne brzine koji redukuje brzinu motora programatora na pogonskoj osovini
kontaktni slogova na kontaktnoj (priključnoj) ploči na koju se uključuje žičana forma.
Ovaj motor sa definisanim smjerom okretaja, sastoji se iz statorskog namotaja, zatopljenog u plasticnu masu, omskog otpora oko 10K-oma. Statorski namotaj se zatapa u plastičnu masu radi zaštite od prodiranja vode i mehaničke zaštite istog. Motan je žicom od 0,07 mm i ima preko 10000 namotaja. Rotor se sastoji od stalnog magneta, koji je magnetisan po obodu. Kuciste od mekog zeljeza daje oblik obrtnog polja. Na slici 2.6. dat je prijesjek motora programatora.Ucvrscuje se zavisno od tipa proizvodjaca, lastinim repom, sarafim, ili metalnim ili plasticnim zakackama.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta