Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Osnivanje i značaj novinske agencije TANJUG". Rad ima 14 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


FILOZOFSKI FAKULTET ODSEK: ŽURNALISTIKA
SEMINARSKI RAD TEMA: OSNIVANJE I ZNAČAJ NOVINSKE AGENCIJE TANJUG
BANJA LUKA MAJ 2009.
 
   
    SADRŽAJ: 
1   
Pojam novinskih agencija……………………………………………………3 Istorija………………………………………………………………………..3  Prva srpska novinska agencija……………………………………………….4  Osnivanje novinske agencije Avala…………………………………………4  Od Avale do Tanjuga ……………………………………………….............5  Državne i privatne novinske agencije…………………………………….....6  Tanjug –Nacionalna novinska agencija Republike Srbije…………………7 Fono servis…………………………………………………………………..9 Tanjug – Ekos………………………………………………………………..9 Tanjugov WAP – Portal……………………………………………………..9 Osnivanje………………………………………………………………….10 Tehnike……………………………………………………………………11 “105.6”……………………………………………………………………11 Politički uticaj preko Tanjuga?..................................................................12 Zaključak…………………………………………………………………..13
                 
Novinska agencija Novinska agencija je uslužno preduzeće za sakupljanje, obradu i distribuciju vesti, čiji su proizvodi namenjeni novinama, časopisima,
2   
radiju, televiziji i drugim medijama masovne komunikacije. Novinska agencija prikuplja informativni materijal iz matične zemlje i inostranstva i uz naplatu ga dostavlja na korišćenje domaćim i inostranim sredstvima informisanja (štampi, radiju i televiziji) i drugim korisnicima (državnim organima, privrednim, finansijskim, kulturnim i drugim organizacijama ili ustanovama). 1 ISTORIJA 2
2
  Đ. Gocini, Istorija novinarstva, Clio, Beograd, 2001. 
3
 AP i Rojters su danas najveće svetske novinske agencije, a u vrhu je i Avas, koji se danas zove  Agencija Frans Pres – AFP.
 
3   
                                                            
4 5
  Politička enciklopedija  „Savremena administracija“ Beograd, 1975. Godine str. 950    Preuzeto sa sajta http://sr.wikipedia.org/sr‐e/Telegrafska_Agencija_Avala  
6
  4   
U početku Avala je izdavala manji bilten na francuskom jeziku s pregledom pisanja nekoliko jugoslovenskih dnevnih listova o političkim događajima u svetu i o političkim i privrednim zbivanjima u kraljevini. Bilten je bio namenjen diplomatskom koru i državnim organima. Sredinom januara 1920 godine Avala je počela da prima telegrame-vesti novinskih agencija iz  Pariza,  Berna,  Atine  i  Madrida, a ubrzo i iz drugih evropskih prestonica.  7    OD AVALE DO TANJUGA 8 - Prva srpska nacionalna novinska agencija (Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca) osnovana je u septembru 1919. godine pod imenom Agencija Avala. Njenom nastanku prethodilo je više pokušaja da se osnuje Nacionalna agencija u vreme Kraljevine Srbije u 19. i na samom početku 20. veka. Začeci agencijskog novinarstva kod Srba mogu se pratiti od vremena druge vlade kneza Mihajla (1860.-1868.). Početkom tridesetih 20. v. Agencija Avala imala je 120 zaposlenih, široku mrežu dopisnika, najsavremeniju tehničku osnovu i živu medjuagencijsku saradnju. U to vreme ona je imala preko 500 pretplatnika, njeni servisi, bilteni i druge aktivnosti uživali su nepodeljeni ugled. Tanjug - Nacionalna novinska agencija Srbije nastavlja tradiciju Agencije Avala i Telegrafske agencije Nova Jugoslavija - T.A.N.JUG. Tanjug je jedini član EANA iz Srbije (Evropska asicijacija novinskih agencija). Član je AMAN (Asocijacija mediteranskih novinskih agencija) i ABNA (Asocijacija novinskih agencija Balkana) kao i BSANNA (Asocijacija crnomorskih novinskih agencija). Dopisnička mreža - dvadesetak stalnih i honorarnih izveštača "pokriva" najvažnije političke i ekonomske centre u svetu, kao i sedišta međunarodnih organizacija. Na teritoriji Srbije Tanjug ima oko 60 stalnih i honorarnih dopisnika. Servise Tanjuga p
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta