Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Dizajn stola za laptop". Rad ima 27 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


UNIVERZITET U ZENICI Mašinski fakultet u Zenici Katedra za automatizaciju i metrologiju Predmet: Industrijski dizajn
Škol.god. 2007/2008
SEMINARSKI RAD
Tema: Dizajn stola za laptop
U Zenici; 10.7.2008.
Dizajn stola za laptop
Sadržaj:
Sažetak........................................................................................................................................3 1. Uvod .......................................................................................................................................3 2. Definicija dizajna.................................................................. Error! Bookmark not defined. 2.1. Šta je dobar dizajn ...................................................................................................4 3. Vrste dizajna ..........................................................................................................................5 4. Historijski razvoj dizajna........................................................................................................6 5. Proces dizajna .........................................................................................................................7 6. Faktori dizajna ........................................................................................................................9 7. Analiza postojećih proizvoda na tržištu................................................................................11 8. Lista zahtjeva ........................................................................................................................12 9. Morfološka matrica...............................................................................................................13 10. Osobine materijala ..............................................................................................................14 11. Proračun..............................................................................................................................16 12. 3D dizajn komponenti.........................................................................................................18 13. Analiza opterećenja ............................................................................................................20 14. Zaključak ............................................................................................................................26 Literatura...................................................................................................................................27
2
Dizajn stola za laptop
Sažetak
Dizajn proizvoda predstavlja element diferencijacije u odnosu na proizvode konkurencije, pa na taj način postaje značajan izvor za stjecanje i održavanje konkurentske prednosti poduzeća na tržištu. Nažalost, dizajn proizvoda vrlo često ulazi prekasno u proces razvoja novog proizvoda i uslijed toga njegovo značenje i potencijal ostaju zanemareni. U daljnjem radu je predstavljen razvoj stola za laptop od polazne ideje, kroz proračun do mogućeg rješenja. Na početku rada dat je osvrt na dizajn kroz historiju. U radu je data lista zahtjeva i dijagram toka samog dizajna, a zatim je urađen i proračun određenih dijelova da se provjeri da li zadovoljava zahtjevane uslove. Na kraju rada dat je 3D model i MKE analiza. Ključne riječi: dizaj, analiza, naprezanje, 3D model, sto za laptop
1. Uvod
˝Mi ne mislimo da dobar dizajn može učiniti loš proizvod dobrim, bez obzira da li se radi o stroju, zgradi, brošuri u promocijske svrhe ili poslovnom čovjeku. Ali, mi smo uvjereni da dobar dizajn može bitno pomoći proizvodu u realizaciji njegovog punog potencijala. Ukratko, mi mislimo da je dobar dizajn dobar posao˝1 Thomas Watson, IBM
2. Definicija dizajna
3
Dizajn stola za laptop
Dizajn proizvoda nalazi se unutar trokuta ograničenja:  krajnja upotreba kojoj je proizvod namijenjen,  materijali od kojih je proizvod proizveden,  oprema i procesi koji se primjenjuju u proizvodnji. Zbog toga je za dizajn proizvoda nužna suradnja industrijskih dizajnera s marketinškim stručnjacima i industrijskim inženjerima.
2.1.
Šta je dobar dizajn
Dobar dizajn mora ispunjavati uvijete vezane za: a) upotrebljivost proizvoda, b) ergonomsku prilagodljivost, c) tehničku/ekonomsku pouzdanost, d) estetsku senzibilnost, e) dosljednost imagea. a) Upotrebljivost proizvoda Temeljni zahtjev koji se postavlja pred dobar dizajn jest osigurati upotrebljivost proizvoda. Dobar, praktični dizajn mora se isticati po tome da odgovara svrsi. Naime, potrošač/korisnik ne mora znati, razumjeti ili brinuti kako proizvod funkcionira, ali u svakom slučaju očekuje da funkcionira. Zatim, proizvod mora funkcionirati, makar samo određeno vrijeme i u nepovoljnim uvjetima uptrebe. Također, treba biti dostupan, jednostavan za instalaciju, korištenje, održavanje i eventualno odlaganje. Perspektiva poduzeća ponešto je drugačija. Ono je prvenstveno zainteresirano za produljenje životnog vijeka proizvoda i ponudu novih varijanti ovisno o promjenama uvjeta na tržištu. b) Ergonomska prilagodljivost Proizvod mora biti prilagođen fizičkim i psihološkim potrebama ljudi. Dobar dizajn mora ponuditi maksimalno moguće: lakoću upotrebe, komfor, higijenu, sigurnost. Također, za trajne proizvode dobar dizajn treba omogućiti skraćenje vremena potrebnog za učenje o upotrebi proizvoda. Na primjer, razumijevanje ljudskog faktora u odnosu na tastature, ekrane, ostalu opremu, stolice, radne stolove i prostore kritično je za dizajn osobnih računala. Loše oblikovan i smješten ekran računala stvara zamor oka, dok glasni printeri djeluju iritirajuće. ˝Uredski stolac, na primjer, može biti d
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta