Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Evropska Unija". Rad ima 20 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.MATURSKI RAD
IZ GEOGRAFIJE
TEMA: Evropska Unija
UVOD
Europska unije je jedna od važnijih aktualnih tema s kojom se suočavajaju sve Europske zemlje, pa tako i RH. Zanimalo me što je to Europska unija, kada je nastala, koji su razlozi stvaranja Europske unije, koji su mehanizmi i principi njezina funkcioniranja. Zašto ta organizacija svaki dan ima sve veću ulogu u Europi i svijetu, kakvi su odnosi Hrvatske i Europske unije i koje su mogučnosti ulaska Hrvatske u Uniju.
Unija je nastala radi unapređivanja, međusobne suradnje, te povezivanja svih država članica, na svim poljima nakon svih tih razarajučih ratova.
Ona je simbol demokratskih načela i vrijednosti novoga zajedništva, stoga je razumljivo da jačanje političkih, posebice gospodarskih odnosa sa unijom postao cilj gotovo svih Europskih zemlja ne članica Europske unije. Ulazak u uniju omogučen je svakoj Europskoj državi koja ispuni predviđene kriterije, pa tako i Hrvatskoj. Ulazak u punopravno članstvo EU primarni je interes Hrvatske politike, kako graditi odnose sa Europskim integracijama, kakva su iskustva ostalih, nama sličnih država i koji su putevi ulaska u uniju. Koje su prednosti Hrvatske, a koji nedostatci ulaska u uniju uspoređujući sa ostalim državama koje su zainteresirane za punopravno članstvo u uniji.
Prednosti Hrvatske su iznimno povoljan geografski položaj na dodiru srednje, južne i jugoistočne Europe, te kulturno-civilizacijska povezanost sa Europom. Da bi Hrvatska ostvarila postavljeni cilj morati će uložiti puno truda i napora u promjeni zakonodavstva ali i u zadovoljavanju niza pravnih, političkih i gospodarskih uvijeta. To je proces u kojem će važnu ulogu odigrati i građani RH. Od posebne važnosti za Hrvatsku je poboljšanje odnosa sa susjednim državama, također je važna politika zaštite okoliša, kao i sloboda medija.
Uspiješno provođenje gospodarskih i političkih reformi je kriterij po kojem će se EU odnositi prema zemljama ne članicama.
Ulazak RH u Europske integracije, nije laka zadaća i potrebno je vremena kako bi se to ostvarilo.
1. POVIJEST EUROPSKE UNIJE
Pitanje ujedinjenja Europe bilo je poticano mnogo puta i ima dugu povijest. Političko i ekonomsko ujedinjavanje Europe bio je cilj mnogih vladara koji su nastojali izgraditi i održati Europsko kontinentalno carstvo. Altiero Spinelli i Jean Monet smatraju se idejnim začetnicima Schumanova plana koji je doveo do stvaranja Europske zajednice za ugljen i čelik (ECSC).
Ustavni temelji Europske unije su Pariški ugovor o osnutku ECSC-a iz 1951, sljede Rimski ugovori o osnutku Europske ekonomske zajednice (EEC) i Europske zajednice za atomsku energiju (EUROATOM). Iako su to različite organizacije nazvane su zajedničkim imenom Europska zajednica.
Ideja nove integrirane Europe razvila se iz dviju struja federalističke i funkcionalističke. Ove se dvije ideje postupno približavaju i poprimaju jedinstven pristup po kojem se vrši prijenos suverenih prava s nacionalnih na nad nacionalna tijela. Danas takve ideje ujedinjuje uvjerenje da uz nacionalne i nad nacionalne vlasti moraju postojati nezavisne, demokratske institucije nadležne za donošenje odluka o onim područjima u kojima je zajedničko djelovanje učinkovitije od djelovanja svake zemlje pojedinačno, a to su:
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta