Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Napajanje udaljenog stambenog objekta pomoću energije vjetra i sunčevog zračenja". Rad ima 119 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET OSIJEK
DIPLOMSKI RAD
NAPAJANJE UDALJENOG STAMBENOG OBJEKTA POMOĆU ENERGIJE VJETRA I SUNČEVOG ZRAČENJA
ZVONIMIR BILIĆ
Osijek, 2006.
SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET OSIJEK
DIPLOMSKI RAD
NAPAJANJE UDALJENOG STAMBENOG OBJEKTA POMOĆU ENERGIJE VJETRA I SUNČEVOG ZRAČENJA
Doc. dr. sc. Damir Šljivac Zvonimir Bilić
Osijek, prosinac 2006.
SADRŽAJ
1. UVOD ................................................................................................................................ 1 1.1. Predmet istraživanja.................................................................................................... 2 1.2. Svrha i ciljevi istraživanja........................................................................................... 2 1.3. Struktura rada.............................................................................................................. 3 1.4. Metodologija iznalaženja rješenja projektnog zadatka ............................................... 3 2. ENERGIJA SUNČEVOG ZRAČENJA......................................................................... 5 2.1. Sunčevo zračenje na granici Zemljine atmosfere ....................................................... 5 2.2. Sunčevo zračenje na površini Zemlje ......................................................................... 6 2.3. Izravno pretvaranje energije sunčevog zračenja u električnu energiju fotonaponskim ili sunčevim ćelijama ......................................................................... 9 2.3.1. Povijest fotonaponskih (PV) ćelija................................................................... 9 2.3.2. Fotonaponski efekt ......................................................................................... 10 2.3.3. Način izrade i tipovi fotonaponskih ćelija...................................................... 12 2.3.3.1. Sunčeve ćelije izrađene od monokristalnog (c-Si) silicija ............... 12 2.3.3.2. Sunčeve ćelije izrađene od polikristalinskog silicija (p-Si) ............. 13 2.3.3.3. Sunčeve ćelije izrađene od amorfnog silicija (a-Si)......................... 14 2.3.3.4. Polikristalne tankoslojne sunčeve ćelije........................................... 15 2.3.3.5. Monokristalne tankoslojne sunčeve ćelije i multijunction strukture ćelija .................................................................................. 17 2.3.4. Fotonaponski sustavi (ćelija, modul, mreža).................................................. 19 3. ENERGIJA VJETRA .................................................................................................... 23 3.1. Povijest vjetroenergetike........................................................................................... 23 3.2. Snaga vjetra............................................................................................................... 24 3.3. Mjerenje brzine vjetra, ruža vjetrova, Weibull distribucija ...................................... 26 3.4. Vjetrogenerator ......................................................................................................... 29 3.4.1. Vjetrogeneratori sa horizontalnom osovinom rotora i tri elise ...................... 30 3.4.2. Vjetrogeneratori sa vertikalnom osovinom rotora ......................................... 31 3.4.3. Komponente vjetrogeneratora ........................................................................ 32 3.5. Vjetroelektrane.......................................................................................................... 33 3.5.1. Male vjetroelektrane....................................................................................... 33 3.5.2. Velike vjetroelektrane .................................................................................... 35
I
II
6.4. PROJEKT 3: Samostalni energetski sustav predviđen za vremenski interval korištenja od 6 mjeseci godišnje .............................................................................. 87 6.4.1. Opterećenje sustava [t = 6 mjeseci]................................................................ 87 6.4.2. Rezultati simulacije [t = 6 mjeseci]................................................................ 88 6.4.3. Optimalni sustav [t = 6 mjeseci] .................................................................... 90 6.5. PROJEKT 4: Samostalni energetski sustav predviđen za vremenski interval korištenja od 3 mjeseca godišnje ............................................................................. 9
...............................NAMERNO UKLONJEN DEO TEKSTA.................................
pnja.......................................................................................... 98 6.6.1. Opterećenje sustava [t = 1 mjesec]................................................................. 98 6.6.2. Rezultati simulacije [t = 1 mjesec]................................................................. 99 6.6.3. Optimalni sustav [t = 1 mjeseca].................................................................. 100 6.6.3.1. Optimalno rješenje 1 ...................................................................... 100 6.6.3.2. Optimalno rješenje 2 ...................................................................... 103 6.7. Sumacija rješenja projektnog zadatka dobivenih HOMER-om ........................... 108 7. ZAKLJUČAK............................................................................................................... 109 LITERATURA..................................................................................................................... 111 SAŽETAK............................................................................................................................ 112 ABSTRACT ......................................................................................................................... 113 ŽIVOTOPIS ........................................................................................................................ 114
III
1. UVOD
Živimo u vremenu kada je električna energija postala neizostavan dio života a napredak, odnosno boljitak ljudske vrste u izravnoj je sprezi sa električnom energijom. Ipak, mnogi dijelovi svijeta još uvijek nemaju pristup električnoj energiji. Razlog takvoj situaciji najčešće je udaljenost pojedinih područja od civilizacije, ali i siromaštvo pojedinih zemalja. Relevantna istraživanja o trenutnom stanju dostupnosti električne energije u svijetu te predviđanja razvoja svjetske elektroenergetske mreže u bližoj budućnosti ukazuju na sljedeće. 1. Približno 2 milijarde ljudi širom svijeta nema pristup električnoj energiji. Područja koja nemaju pristup električnoj energiji najčešće su ruralna područja zemalja u razvoju. Napredak koji je postignut kroz zadnjih 25 godina u navedenim zemljama odnosi se na elektrifikaciju urbanih sredina [1]. 2. Ukoliko zemlje u razvoju ne poduzmu financijsku inicijativu glede razvoja elektroenergetske mreže, situacija u 2030. godini će ostati više ili manje ista, odnosno 1.4 milijarde ljudi ili 18 % svjetske populacije neće imati pristup električnoj energiji [2]. 3. Potrošnja neobnovljivih energetskih resursa, posebice fosilnih goriva, vjerojatno će porasti u bližoj budućnosti. Najveći udio u navedenom porastu, čak 60 % ukupnog porasta, imati će zemlje u razvoju, posebice zemlje u Aziji [2]. Izravna posljedica navedenog porasta potrošnje fosilnih goriva biti će porast emisija CO2 u atmosferu. Dostupnost električnoj energiji, odnosno dostupnost povlasticama koje pruža moderna tehnologija ima ključnu ulogu kako u ekonomskom razvoju, tako i u sociološkom razvoju pojedine regije. Posljedice dostupnosti električne energije su otvaranje radnih mjesta, porast produktiviteta ali i opismenjivanje stanovništva, dakle globalni napredak. Valja imati na umu da regije koje su jako udaljene od civilizacije neće u skoroj budućnosti imati dostup električnoj energiji, budući da električnu energiju često nije moguće, odnosno nije isplativo dovesti u takve krajeve. Dakle, elektrifikacija ruralnih krajeva predstavlja svojevrsni problem. Rješenje navedenog problema fokusirano je na decentralizaciji sustava elektrifikacije ruralnih krajeva. Velike nade polažu se u iskorištavanje obnovljivih izvora energije, posebice u iskorištavanje vjetroenergetskog, sunčevog te vodenog potencijala, koji su izrazito prikladni za decentraliziranu proizvodnju električne energije.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta