Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Etika novinara". Rad ima 7 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


 UNIVERZITET SINGIDUNUM
FAKULTET ZA MEDIJE I KOMUNIKACIJE
ISPITNI RAD
KRŠENJE I POŠTOVANJE NOVINARSKE ETIKE
U SRBIJI
MEDIJSKI ŽANROVI
Beograd, maj 2010.
Uvod
Slobodno se izražavajući o javnim stvarima, odnosno o svemu onome o čemu javnost ima opravdani interes da zna, novinari i drugi zaposleni u medijima (urednici, snimatelji, fotoreporteri, montažeri, producenti i drugi, dalje: novinari), poštuju demokratsko ustavno ureñenje i zakone. U svom radu novinari bi trebalo da se rukovode načelima i pravilima novinarske struke. Ako se zapitamo zašto postoje novinari, očigledan je odgovor da novinari pružaju jednu bitnu uslugu - izveštavaju o vestima. U mnogim oblastima svog života donosimo odluke na osnovu informacija za koje nemamo sredstva ni znanja da ih sami prikupimo, već u tome svakodnevno zavisimo od novinara.
Novinari prikupljaju podatke i izveštavaju o vestima da bi smo ih mi dalje koristili, te je veoma važna čistoća same informacije i način na koji se do nje došlo. Novinarstvo koje nije etičko zapravo se i ne može nazvati novinarstvom. Novinarstvo mora da služi isključivo svojoj publici i čitateljima i zbog njih da postoji. Novinarstvom se nikako ne mogu nazvati tekstovi napisani s različitim ciljevima, kao što su politički, komercijalni i slični ciljevi.
Sloboda štampe i cenzura
U Kodeksu, pod poglavljem o nezavisnoj uređivačkoj politici piše sledeće: „Mediji bi trebalo jedinstveno da pruže otpor pritisku vlade, političkih partija i drugih interesnih grupa, kao i komercijalnom pritisku.” Govorenje istine, nezavisnost i drugi ideali novinarskog zanata u opasnosti su da dođu u sukob sa pritiscima realnog života. Objavljivanje vesti u većini slučajeva je i biznis. „Pružanje vesti čitaocima i gledaocima zahteva novac, ali nekim ljudima i donosi ogroman novac.” Ne postoji nijedna suštinska ekonomska razlika između preduzeća u medijskoj delatnosti i preduzeća u bilo kojoj drugoj privrednoj delatnosti - jedina razlika je u proizvodu. Zbog ove činjenice novinari su često u ličnoj moralnoj dilemi koja ih ponekad navede da pogreše i prekrše neko od načela te tako snose zakonsku odgovornost za svoja dela odnosno izrečeno ili napisano. Kada je reč o kaznenoj odgovornosti za javnu reč, obično se misli na krivična dela uvrede i klevete, pošto su to tipična krivična dela protiv časti i ugleda. Uvreda je specifično krivično delo utoliko što njen pojam nije uređen na precizan način samim zakonom. Uopšteno govoreći, uvredljiva izjava je ona kojom se drugo lice ponižava ili omalovažava. Kleveta je iznošenje ili pronošenje nečeg što je neistinito, a može da škodi časti i ugledu onoga na koga se odnosi. Zahtev da tvrdnja bude neistinita osnovna je razlika između uvrede i klevete. Odgovornost za ova dva krivična dela regulisana je Krivičnim zakonom i Zakonom o javnom informisanju.
Osvrt na situaciju u Srbiji
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta