Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Kreiranje digitalnog materijala za učenje". Rad ima 9 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Univerzitet u Beogradu
Saobraćajni fakultet
- Seminarski rad -
Kreiranje digitalnog materijala za učenje
Beograd, maj 2009.
Alcatel-Lucent rešenja za K-12
Brz razvoj tehnologije nudi nove izazove i šanse današnjim edukatorima. Napredak u komunikacijama pruža nove načine pristupa učenicima i poboljšanje kvaliteta učenja, ali u isto vreme, donosi i nova pitanja. Pripremanje novih generacija za dalji život, rad i napredak podrazumeva obezbeđivanje jednakog pristupa novim tehnologijama svoj deci. Omogućavanje takvog jednakog pristupa, i istovremeno očuvanje sigurnosti učenika, nastavnika i ostalog osoblja, kao i informacija, postaje sve kompleksnije.
Kao saradnik u tehnologiji i komunikacijama, Alcatel-Lucent shvata nove izazove, tako da edukatori širom sveta se opredeljuju za Alcatel-Lucent, da bi što lakše stvorili mreže koje povezuju njihove zajednice i predstavljaju učenicima načine za lakše učenje i napredak u 21. veku.
Potrebe korisnika
Primarni cilj administratora sistema i učitelja je da edukuju decu – pripremajući ih da žive i rade u današnjem kompleksnom svetu. Učenici moraju da nauče osnovne veštine – kao što su rešavanje problema, komunikacija i međuljudski odnosi – plus korišćenje informacija kao podršku donošenju dobrih odluka.
- Tehnologija
Industrijska grupa Partnerstva za Veštine 21. veka je naglasila značajnu ulogu tehnologija u učenju ovih veština i kako su tehnološke veštine same po sebi značajne za edukaciju i učenje. Kao što Tabela 1 prikazuje, učenici moraju da poseduju znanje o informacionim i komunikacionim tehnologijama (ICT).
Veština u učenju + Sredstva 21. veka = ICT pismenost Veština razmišljanja i savlađivanja problema Alatke koje pomažu u rešavanju problema – algoritmi, podrška u odlučivanju itd. Savlađivanje kompleksnosti, rešavanja problema, kritičnost Informacione i komunikacione veštine Komunikacioni alati – e-mail , www itd. Pristup, savladavanje, integrisanje, ocena, stvaranje i komunikacija uz pomoć informacija Međuljudske i samoobučavajuće veštine Alati za lično usavršavanje i razvoj – e-učenje, raspolaganje vremenom, saradnja itd. Unapređenje prodiktivnosti i lični razvoj Tabela 1. Matrica učenja Partnerstva za Veštine 21. veka
- Komunikacije
Efektivno tehnološko rešenje bi trebalo da stvori digitalno okruženje za edukaciju, koje podržava razvoj vitalnih veština 21. veka. Ono mora da olakša komunikaciju između mnogih učesnika u samoj edukaciji – studenata, učitelja, direktora i roditelja.
Učitelji i administratori sistema imaju mogućnost da razmenjuju iskustva i da stvaraju nove ideje i unaprede sposobnosti drugih zaposlenih u prosveti.
Roditeljska podrška i uključivanje su ključni u edukaciji deteta. Bez nje, dete može lako zaostati u školi, i čak da razvije socijalne probleme.
Komunikacione tehnologije su primarni alat u prikazivanju bitnih informacija koje se tiču aktivnosti deteta i napretka, u vremenski preciznom i brzom maniru.
- Državni standardi
Pritisak za veće posvećivanje pažnje ovom predmetu je pojačan u poslednjim godinama sa implementacijom programa ’’No Child Left Behind’’ u SAD, i mnogih amandmana na državnom i lokalnom nivou. ’’No Child Left Behind’’ program navodi da do kraja 8. razreda svi učenici moraju da poseduju osnovno znanje o tehnologijama. Države moraju podneti dokaze o daljem radu i razvoju ovog programa, kao i ostvarivanju njegovog cilja kako bi nastavile da dobijaju novčanu pomoć iz državnog budžeta.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta