Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Info-komunikacione tehnologije i ID". Rad ima 12 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Univerzitet u Beogradu
Saobraćajni fakultet
Predmet:
Info-komunikacione tehnologije i ID
- Seminarski rad -
Tema:
Info-komunikacione tehnologije
Beograd, jun 2008.
Informacione i komunikacione tehnologije
ICT(Information and Comunications Technology) može biti baziran na 4C- Computing, Communications, Content and Capacity odnosno baziran na računarstvu, komunikacijama, sadrzaju i kapacitetu. Skorašnji svetski samit o Informacionom društvu fokusiran isključivo na 3C, izrađen na komunikacijama, sadržaju i kapacitetu a mnogo manje na kompjuterima. Računarstvo i ostali hardver polako postaju sve jeftiniji i jeftiniji, naročito što se tiče finansija.Uzimajući u obzir upotrebu ICT za komunikacije, softver i obuka čine ICT skupim.
ICT predstavlja više od kompjutera i telefonije – ICT je imaginarno potisnuo celu industriju, trgovinu, i uslužne servise.
ICT predstavlja mnogo više od kompjutera, Interneta ili čak telefonije, iako uzimajući u obzir digitalnu podelu i probleme Interneta, bili su više od zarišta WSIS-a. Aplikacije ICT-a mogu biti podeljene u dve kategorije. Prva kategorija je duboko podređena tradicionalnim telekomunikacionim mrežama koje su u mogućnosti da narede komunikacije da obezbedi informaciju po meri korisničkih zahteva i potreba. Druga kategorija ICT aplikacija, mnogo podesniji naziv, kako se često naziva Human Independent gde je informacija ostvarena i odluke pristižu na osnovu sadašnjeg kriterijuma bez ljudske intervencije u vreme donošenja odluke. Ovo mogu biti pasivni sistemi ili deo nekog velikog sistema. Mnoge aplikacije ICT-a za SD pripadaju prvoj kategoriji, rangirano sa stanovišta edukacijskih programa, e-poslovanje ili e-uprava, dok druga klasa aplikacija uglavnom je najveći deo nerelalizovan. Najveći izazov je kako projektovati oba ICT i ostali kompleks inženjeringa ili sistema u kome će oba biti integrisana.
ICT i razvoj
ICT je fundamentalni deo ekonomskog razvoja naročito za poznavanje ekonomije.
Informaciono komunikaciona tehnologija je sagledana sa oba značenja i kraj za razvitak. Približno dve trećine svetske ekonomije je bazirano na servisima, i usponom Indije, Filipina i drugih nacija kao globalnih IT igračima, mnoge razvijene zemlje su prihvatile ICT kao nacionalnu misiju. Čak i sa manufakturom i industrijim, ICT ima neverovatno bitnu ulogu.
Ciljevi Uloga ICT Iskoreniti extremno siromaštvo i glad
Između 1990. i 2015.godine prepoloviti odnos ljudi čije je primanje manje od 1 dolara dnevno
Broj ljudi koji pate od izgladnelosti Povećati pristup informacionom trzištu i smanjiti troškove transakcije za siromašne farmere i privrednike
Povećati efikasnost, sposobnost i trzišni pristup državnih firmi u razvoju
Dostići sposobnost zemalja u razvoju da učestvuju u globalnoj ekonomiji i eksploatišu uporedne prednosti u faktoru troškova, naročito stručnog rada
Povećati takmičarski duh Postići univerzalno osnovno obrazovanje
Osigurati obrazovanje dece, kako dečaka tako i devojčica do 2015.godine kako bi bila sposobna da završe kompletan kurs osnovnog školstva Povećati broj obučenih predavača ICT-a i udaljenih predavača i mreža koje povezuju predavače sa svojim kolegama
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta