Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Projekat trafo-stanice sa konkretnim primerom TS 10/0,4kV; 2x630kVA". Rad ima 44 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.VIŠA TEHNIČKA ŠKOLA ČAČAK
DIPLOMSKI RAD
Tema:
Projekat trafo-stanice
sa konkretnim primerom
TS 10/0,4kV; 2x630kVA
213/2002
Čačak 2007. godine
Diplomski rad Projekat trafo-stanice 10/0,4kV;2x630kVA
Sadržaj:
1Uvod......................................................................................................................3
1.1.Uopšteno o razvodnim postrojenjima................................................................4
2.0.Elementi rayvodnih postrojenja.........................................................................7
2.1.Sabirnice............................................................................................................7
2.2. Izolatrori...........................................................................................................7
2.3.Energecki kablovi..............................................................................................8
2.4.Prekidači........................................................................................................... 9
2.5.Strujni transformatori........................................................................................10
2.6.Naponski transformatori....................................................................................11
2.7.Energecki transformatori...................................................................................11
3.Konkretan primer MBTS 10/04 x 2x1000kVA....................................................12
3.1.Opšti podaci.......................................................................................................12
3.2.VN Postrojenje...................................................................................................13
3.3.NN Postrojenje...................................................................................................14
1.5. Transformacija .................................................................................................14
3.4.Merenje..............................................................................................................15
3.6.Zastita................................................................................................................16
3.6.1.Transformtori..................................................................................................16
3.6.2.Vodovi............................................................................................................16
3.6.3Zaštita od buke................................................................................................17
3.7.Uzemljenje........................................................................................................17
3.7.1.Zaštitno uzemljenje........................................................................................17
3.7.2.Radno uzemljenje............... ...........................................................................18
3.7.3Gromobranska istalacija..................................................................................19
3.8.Rasveta..............................................................................................................20
3.9.Protov Pozarna Zastita.......................................................................................20
3.10.Transport i montaza.........................................................................................20
4.Opasnosti koje proizilaze iz procesa rada i način otklanjanja tih opasnosti.........21
4.1.Opasnost od prevelikog napona dodira i koraka................................................21
4.2.Opasnost slučajnog dodira.................................................................................21
4.3.Opasnost od radova u postrojenju......................................................................21
4.3.1.Rad u bez naponskom stanju...........................................................................22
4.3.2.Rad u blizini napona........................................................................................23
4.4.Primena ostalih pravila zastite na radu...............................................................24
Elektrotehnički projekat montežne betonske trafostanice 10/04kV 2x630kVA za
silos u Novom Pazaru...............................................................................................25
5.Proračun kratkog spoja..........................................................................................26
5.1.Proraču kratkog spoja postrojenja 10kV.............................................................26
5.2.Postrojenje na strani 0.4kV..................................................................................26
Diplomski rad Projekat trafo-stanice 10/0,4kV;2x630kVA
5.3.Provera sabirnica i veza................................................................................28
5.4.Sabirnice na NN strani..................................................................................29
5.5.Provera VN sabirnica na kratak spoj............................................................29
5.6.Provera na kratki spoj NN sabirnica.............................................................31
5.7.Proračun uzemljenja......................................................................................33
5.8.Proračun hladjenja transformatora................................................................34
5.9.Proračun rasvete............................................................................................35
5.10.Bilans snage.................................................................................................36
6.Specifikacija.....................................................................................................37
6.1.Specifikacija-Kućišta MBTS-D.....................................................................37
6.2.Specifikacija elektro opreme.........................................................................38
6.3.Specifikacija montažno strujnih elemenata...................................................39
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta