Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Aplikacija: Windows sleep control by Darko Gliga". Rad ima 11 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


UNIVERZITET U BEOGRADU TEHNIČKI FAKULTET U BORU
ODSEK ZA INFORMATIČKO INŽENJERSTVO
SEMINARSKI RAD IZ PROGRAMIRANJA 2
APLIKACIJA: WINDOWS SLEEP CONTROL BY DARKO GLIGA
Sadržaj
Uvod
Aplikacija: Windows Sleep Control by Darko Gliga Izvršni kod aplikacije
1
2 3
i
Seminarski rad iz Programiranja 2
Windows Sleep Control by Darko Gliga
Uvod
1
Seminarski rad iz Programiranja 2
Windows Sleep Control by Darko Gliga
Aplikacija: Windows Sleep Control by Darko Gliga
Slika 3 - Odeljak podesiti za podesavanje sati i minuta za izvršavanje akcija
Slika 4 - Odeljak sa akcijama
Slika 5 - Odeljak za odbrojavanje
2
Seminarski rad iz Programiranja 2
Windows Sleep Control by Darko Gliga
Slika 6 - Odeljak sa satom i podešavašem alarma
Slika 7 - Dugme about i prozor About
Izvršni kod aplikacije
//Definisanje klase i početak programa
//Pokreće tajmer 2 koji je namenjen za odbrojavanje
Private Sub Windows_Sleep_Control_by_Darko_Gliga_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load Tajmer2.Start() End Sub
//Podiže aplikaciju iz systemtray
3
Seminarski rad iz Programiranja 2
Windows Sleep Control by Darko Gliga
Private Sub NotifyIcon1_MouseDoubleClick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles NotifyIcon1.MouseDoubleClick My.Computer.Audio.Play(My.Resources.minimi, AudioPlayMode.Background) Me.Show() WindowState = FormWindowState.Normal NotifyIcon1.Visible = False End Sub
//Minimizuje aplikaciju i smešata je u systemtray
Private Sub Windows_Sleep_Control_by_Darko_Gliga_Resize(ByVal Sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Resize If Me.WindowState = FormWindowState.Minimized Then Me.Hide() My.Computer.Audio.Play(My.Resources.ding, AudioPlayMode.Background) NotifyIcon1.Visible = True Me.NotifyIcon1.BalloonTipIcon = ToolTipIcon.Info Me.NotifyIcon1.BalloonTipTitle = "Windows Sleep Control by Darko Gliga" Me.NotifyIcon1.BalloonTipText = "Odvija se u pozadini Windowsa" Me.NotifyIcon1.ShowBalloonTip(0) End If End Sub
//Vraća aplikaciju na desktop iz kontekstnog menija systemtray ikonice
Private Sub ShowToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ShowToolStripMenuItem.Click Me.Show() My.Computer.Audio.Play(My.Resources.minimi, AudioPlayMode.Background) WindowState = FormWindowState.Normal NotifyIcon1.Visible = False End Sub
//Aktivira sat u realnom vremenu
Private Sub Tajmer2_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Tajmer2.Tick Label11.Text = Format(TimeOfDay) End Sub
//Pokreće sat u realnom vremenu i vrši se podešavanje vremena za koje se pokreće alarm
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta