Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Industrijska maziva". Rad ima 16 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


 Univerzitet u Istocnom Sarajevu
Tehnoloski fakultet Zvornik
Tema:
INDUSTRIJSKA MAZIVA
(seminarski rad)
Zvornik: jul, 2010 godine
Sadrzaj:
Uvod...........................................................................................................3
Nafta………………………………………………………………….…..4
2.1 Hemijski sastav nafte……………………………………………..…..5
Maziva………………………………………………………………..…...7
3.1 Osnovni tehnološki postupci za dobivanje mineralnih mazivih ulja.....8
Industrijska maziva……………………………………………………….9
Cirkulaciona ulja………………………………………………………9
Ulja za hidraulicne sisteme…………………………………………...10
Ulja za zupcanike (reduktore)………………………………………...10
Ulja za kompresore……………………………………………………11
Klizne staze i vodilice…………………………………………………11
Ulja za prenos toplote…………………………………………………12
Ulja za lance…………………………………………………………..13
Ulja za lance motornih pila……………………………….……..13
Ulja i masti za zicanu uzad……………………………………………13
Zakljucak…………………………………………………………………15
Literatura…………………………………………………………………16
Uvod
Jedno od najznačajnijih obeležja dvadesetog veka je apsolutna dominacija nafte, odnosno njenih derivata, kao izvora pogonske energije za transport i mehanizaciju. Primat među energentima nafta je zaslužila zahvaljujući svojoj velikoj toplotnoj moći, priličnoj rasprostranjenosti nalazišta i relativno jednostavnoj eksploataciji i manipulaciji. Takođe, pogodna je za različite vidove prerade, pa se iz nje može dobiti široka paleta goriva za vrlo različite namene, što je od posebnog značaja za primenu u motorima sa unutrašnjim sagorevanjem, koji su naročito zahtevni u pogledu kvaliteta pogonskog goriva.
Pored toga, nafta je postala i značajna sirovina u hemijskoj industriji. Zbog svega toga potrošnja nafte u svetu je drastično porasla, a s obzirom da se radi o neobnovljivom izvoru energije fosilnog porekla, stručnjaci predviđaju skoro iscrpljivanje njenih nalazišta. Ovakva situacija svrstala je naftu u red strateških sirovina, a svet se oštro podelio na one koji imaju i na one koji nemaju naftu.
Ova podela prouzrokuje stalne političke i ekonomske tenzije u svetu. Zbog toga je nafta odavno od energenta i sirovine prerasla u snažano sredstvo političke i ekonomske prinude.
Cene nafte neprekidno rastu, a povremeni poremećaji na tržištu dovode do ogromnih lančanih poremećaja u svetskoj ekonomiji. Zbog svega toga, najrazvijenije zemlje, koje su ujedno i najveći potrošači nafte, odavno su počele da rade na mogućnostima za smanjenje njene potrošnje, odnosno konačne supstitucije drugim energentima. Do sada su se formirala dva puta ka ovom cilju. Prvi vodi kroz poboljšanje ekonomičnosti korišćenja nafte (pogonskih agregata, ložišta, industrijskih postrojenja) i smanjenje korišćenja nafte za zadovoljavanje potreba za toplotnom energijom. Drugi put vodi kroz afirmisanje korišćenja alternativnih i, po mogućnosti, obnovljivih izvora energije. I jedan i drugi put zahtevaju obimna i skupa istraživanja, kao i velika ulaganja u proizvodne tehnologije i eksploatacionu infrastrukturu.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta