Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Biznis plan - STR Dutel". Rad ima 21 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.PREDUZETNIŠTVO
BIZNIS PLAN
Radivojević Ana dr Dragoslav Jokić
2C1/0441/07
Beograd,
2010. god.
UVOD:
Samostalna trgovinska radnja "DUTEL''
Vrsta delatnosti: prodaja i servis televizora, video rekordera, muzičkih stubova i prateće opreme
Sedište: Knez Danilova 59, 11000 Beograd
Telefon / Fax: 011/ 3228 – 425
E - mail adresa: dutel@yubc.net
Vlasnik: Petrivić Gorica
"DUTEL'' je osnovan 2005. godine, a po izvršenom upisu u sudski registar, uz ispunjenje svih pravnih normi i regulativa. Kao primarna delatnost preduzeća registrovana je prodaja i servis televizora, video rekordera, muzičkih stubova i prateće opreme.
CILJEVI:
Bogat asortiman i visoki kvalitet TV, video i muzičkih uređaja
Efikasna i ljubazna usluga
Najpovoljnije cene i mogućnosti plaćanja
PLAN POZICIONIRANJA
a) REZIME PLANA
1. Naziv i sedište firme: Samostalna trgovinska radnja ''DUTEL", Knez Danilova 59, 11000 Beograd
2. Delatnost: Prodaja i servis televizora, video rekordera,
muzičkih stubova i prateće opreme
3. Vrsta delatnosti: Uslužna delatnost
4. Svojinski sastav: Inokosno preduzeće
5.Kadrovski sastav: Komercijalista, preduzetnik, serviser, vozač kamiona i dva prodavca
6. Stanje objekta: Stambena zgrada - drugi sprat
7. Stanje finansija: Vlasnik raspolaže početnim kapitalom tako da nisu potrebna dalja potraživanja
b) POLOŽAJ GRANE
Posmatrano sa aspekta ponude i tražnje, mislim da će ponuđena roba imati odličan prolaz na tržištu. Svaki kupac pre nego što kupi bilo koji od aparata koji se nalaze u mom asortimanu, prvo će pretražiti nekoliko radnji ovog tipa, pa će tek onda odlučiti šta će kupiti. Moja roba treba da bude visokog kvaliteta i povoljnih cena i treba je nabaviti od dobavljača koji imaju kvalitetan i što raznovrsniji asortiman, da bi pokrila sve želje i zahteve kupaca. Takođe, moram pratiti stalne promene i inovacije zastupljne na tržištu, kako bi uspela da odolim konkurenciji, zadržim svoje kupce i pridobijem nove.
c) MISIJA PREDUZETNIKA I NJEGOVE FIRME
Posle dužeg vremena analiziranja i planiranja, mislim da najzad posedujem određenu sliku mog poslovanja. Ovo poslovanje će u isto vreme biti od velike koristi i meni i društvu. Sam biznis je direktno usmeren ka zadovoljenju potreba naših kupaca. Naša saradnja sa kompanijama iz inostranstva, koji su naši dobavljači, biće organizovana na visokom nivou, kako u pogledu nabavke robe tako i isplate, pa očekujem dobre rezultate poslovanja.
d) OPIS FIRME
Naziv firme: "DUTEL''
Sedište i adresa: Knez Danilova 59, 11000 Beograd
Broj telefona / faksa: 011/ 3228 – 425
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta