Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Prikaz konstruktivnih rješenja i metoda monitoringa metaloksidnih odvodnika prenapona". Rad ima 94 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET ODSJEK ZA ELEKTROENERGETIKU PREDMET: ELEKTRIČNI APARATI
PRIKAZ KONSTRUKTIVNIH RJEŠENJA I METODA MONITORINGA METALOKSIDNIH ODVODNIKA PRENAPONA
DIPLOMSKI RAD
Istočno Sarajevo Jun 2008.
Prikaz konstruktivnih rješenja i metoda monitoringa metaloksidnih odvodnika prenapona
Sadržaj:
1. 
UVOD ......................................................................................................................... 3  1.1.  Kratka istorija razvoja odvodnika prenapona....................................................... 3  1.2.  ZnO (metal-oksidni) odvodnici prenapona .......................................................... 4 KLASIFIKACIJA ELEKTRIČNIH APARATA...................................................... 6
2. 
3.  PREGLED KONSTRUKTIVNIH RJEŠENJA METALOKSIDNIH ODVODNIKA PRENAPONA ........................................................................................... 8  3.1.  Mikrostruktura ZnO varistora ............................................................................ 8  3.1.1.  Kratak prikaz procesa proizvodnje ZnO otpornika................................ 18  3.2.  Metaloksidni odvodnici prenapona sa porculanskim kućištem.............. 20  3.2.1.  Sigurnosna membrana................................................................................ 23  3.2.2.  Prsten za raspodjelu potencijala............................................................... 24  3.3.  Metaloksidni odvodnik prenapona u polimernom kućištu............................ 26  3.4.  TLA odvodnici prenapona ............................................................................... 28  3.5.  Gasom izolovani odvodnici prenapona sa metalnim oklopom (GIS odvodnici prenapona)..................................................................................................................... 30  3.6.  Modularna serijsko-paralelna konstrukcija metaloksidnih odvodnika prenapona za primjene u prijenosnim mrežama ...................................................... 34  3.7.  Srednjenaponski odvodnici za vanjsku primjenu........................................... 36  3.8.  Srednjenaponski odvodnici prenapona za unutrašnju primjenu: SPA/SNA i RDA/VDA .................................................................................................................... 38  3.8.1.  RDA/VDA Tip........................................................................................... 38  3.8.2.  SPA/SNA Tip.............................................................................................. 39  3.9.  Odvodnici za zaštitne sisteme ......................................................................... 40  3.9.1.  Zaštitni sistem CLX za srednjenaponske nadzemne vodove ...................... 40  3.9.2.  Sistem CPA za zaštitu vanjskog plašta visokonaponskih kablova ............. 41  3.10.  Odvodnici za primjenu na željeznici BDA i DCA .................................... 41  3.10.1.  BDA Tip.................................................................................................. 42  3.10.2.  DCA Tip.................................................................................................. 43  3.11.  Niskonaponski odvodnici prenapona bez iskrišta ...................................... 43 4.  MONITORING I DIJAGNOSTIKA METALOKSIDNIH ODVODNIKA PRENAPONA................................................................................................................... 45  4.1.  Opšte................................................................................................................... 45  4.1.1.  Definicije..................................................................................................... 45  4.2.  Mjerenje struje curenja ZnO-odvodnika prenapona....................................... 46  4.2.1.  Karakteristike struje curenja ..................................................................... 47  4.2.2.  Kapacitivna komponenta struje................................................................. 48  4.2.3.  Omska komponenta struje curenja........................................................... 48  4.2.4.  Sadržaj višeharmoničnih komponenti u struji curenja........................... 51  ________________________________________________________________________ DIPLOMSKI RAD 1
Prikaz konstruktivnih rješenja i metoda monitoringa metaloksidnih odvodnika prenapona 4.3.  Gubici snage...................................................................................................... 52  4.4.  Površinska struja odvođenja............................................................................. 52  4.5.  Mjerenje ukupne struje odvođenja .................................................................. 52  4.6.  Informacija o struji odvođenja od proizvođača............................................. 53  4.7.  Mjerenje temperature ........................................................................................ 55  4.7.1.  Termička stabilnost ZnO odvodnika prenapona ..................................... 55  4.8.  Termovizijska dijagnostika metaloksidnih odvodnika prenapona ................. 58  4.8.1.  Objekti i eksperimentalna procedura ........................................................ 58  4.8.2.  Rezultati mjerenja ....................................................................................... 59  4.8.2.1. Jednostruki varistor............................................................................. 59 4.8.2.2. Nove i stare kolone varistora ........................................................... 61 4.8.2.3. Jednodijelni odvodnici prenapona ..................................................... 62 4.8.3.  Dijagnostikovanje odvodnika u radu ....................................................... 64  4.9.  Moderne metode dijagnoze metaloksidnih odvodnika prenapona................ 65  4.9.1.  Mjerenje referentnog napona .................................................................... 65  4.9.2.  Mjerenje preostalog napona pražnjenja ................................................... 65  4.9.3.  Snimanje struja polarizacije/depolarizacije .............................................. 66  4.9.4.  Snimanje povratnog napona...................................................................... 68  4.9.5.  Postavka eksperimenta............................................................................... 69  4.9.5.1. Prije dijagnostikovanja ....................................................................... 69 4.9.5.2. Vještački proces degradacije ............................................................. 72 4.9.5.3. Dijagnoza poslije degradacije.............................................................. 73 4.9.5.4. Rezultati testiranja .............................................................................. 73 4.9.5.5. Rekapitulacija ...................................................................................... 77 4.10.  Alternativni pristupi posmatranja struje curenja ........................................ 78  4.10.1.  Verifikacija dugoročne stabilnosti metaloksidnih odvodnika prenapona tokom izrade i produkcije.................................................................... 78  4.10.2.  Uređaj za odvajanje odvodnika................................................................ 81  4.11.  Brojač pražnjenja i monitoring iskrišta ...................................................... 83 5.  6.  ZAKLJUČAK ........................................................................................................... 91 LITERATURA ......................................................................................................... 92 
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta