Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Modeli za procjenu životnog vijeka i pouzdanost energetskih transformatora". Rad ima 64 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.DIPLOMSKI RAD
MODELI ZA PROCJENU ŽIVOTNOG VIJEKA I POUZDANOST ENERGETSKIH TRANSFORMATORA
********** ***********
SADRŽAJ
UVOD
Životni vijek transformatora može se predstaviti kao promjena njegovog stanja pod uticajem termičkih, električnih, elektromagnetnih i elektrodinamičkih naprezanja, kao i pod uticajem raznih procesa kontaminacije i starenja. Snaga izdržljivosti transformatora će prirodno vremenom opasti usled raznih procesa starenja (normalno starenje), ali se može pogoršati brže nego što je to normalno pod uticajem zagađivača ili destruktivnih procesa.Daćemo neke definicija životnog vijeka transformatora:
Ekonomski životni vijek je teoretski
...............................NAMERNO UKLONJEN DEO TEKSTA.................................
ivoa napona, bilo zbog toga što nije dizajniran za ove nivoe napona i struja ili snabdjevač električne energije na tom mjestu želi bezbjedniji transformator.
Pouzdanost se definiše kao sposobnost obavljanja predviđene funkcije u toku odrđenog vremena pod zadatim spoljašnjim uslovima.Pomenuta definicija se primjenjuje kako na elemente nekog sistema pojedinačno tako i na cijeli sistem.Proračuni pouzdanosti se zasnivaju na modelima elemenata i sistema koji održavaju njihove karakteristike i strukturu i na podacima o pokazateljima pouzdanosti elemenata iste ili slične vrste,do kojih se dolazi statističkom obradom podataka iz eksploatacije.Analizom pouzdanosti se predviđa ponašanje posmatranog elementa ili sistema u budućnosti korišćenjem podataka iz prošlosti.Pokazatelji pouzdanosti se,generalno posmatrano,mogu podijeliti na statičke i dinamičke.Statički se definišu na obnovljive elemente i sisteme,kakvi su elementi elektroenergetskog sistema (EES) i sistema u cjelini. Oni pokazuju na prosječno ponašanje u dugom period eksploatacije,često u toku cijelog tehničkog vijeka elementa ili sistema.Dinamički pokazatelji određuju za neobnovljive objekte ali i za obnovljive kada je potrebno predviđanje njihovog ponašanja u ograničenom vremenskom periodu.
PROCJENA RIZIKA TRANSFORMATORA
CIGRE WG12.18 predlaže četiri osnovna stanja transformatora:
Normalno stanje kao što je novo i starenje usled upotrebe;
Defektno, to jest, abnormalno stanje koje se uglavnom može pripisati reverzibilnim
procesima poput izolacije/zagađenja uljem, popuštanja stega, itd. kada materijal još uvjek nije potpuno uništen i mogao bi da bude popravljen čak i bez isključivanja transformatora;
Neispravno stanje koje se uglavnom pripisuje nepovratnim procesima kada je nešto zaista uništeno i potrebne su popravke putem fizičke obrade; i
Stanje kvara.
Defektno stanje (npr, visoka prisustvo vlaga u ulju) može izazvati pojavu kvara (npr. trag pražnjenja), međutim, kritično defektno stanje (npr. prisustvo tečne vode) stvara rizik od neposrednog kvara. Shodno tome, rizik od pojave kritičnog defektnog stanja bi trebalo da bude posebno razmotren.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta