Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Autoritarnost u Saveznoj Republici Jugoslaviji devedesetih godina". Rad ima 10 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Nevena Cukućan
Novinarski smer
25/08
predmet: Psihologija političkog ponašanja
SEMINARSKI RAD
TEMA:
Bibliografija:
Beograd, januar 2010.
SAŽETAK
UVOD
...............................NAMERNO UKLONJEN DEO TEKSTA.................................
Uzorak
Istraživanje je sprovedeno 1993. godine na uzorku od 1200 ispitanika aktivnog stanovništva. Ispitivani su radnici, poljoprivrednici, penzioneri i nezaposleni iz 34 opštine sa teritorija Vojvodine, Crne Gore i uže Srbije bez Kosova.
Instrumenti i metode
Ciljevi istraživanja
Rezultati
ZAKLJUČAK
PAGE
PAGE 2
...............................NAMERNO UKLONJEN DEO TEKSTA.................................
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta