Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Fenomen birokratije u upravi". Rad ima 15 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Fenomen birokratije u upravi
Fakultet politickih nauka
UVOD
Kao povjesna pojava, uprava je dio društvenog i političkog poretka pojedine zemlje.
U sistemu prava uprava je definisana odredbama ustavnog prava čije norme regulišu:
Društveno-ekonomsko uređenje,
Organizaciju državne vlasti i
Prava i dužnosti građana a prema tome i
"Norme koje regulišu mjesto organa uprave u sistemu cjelokupnog državnog aparata, međusobne odnose organa uprave sa drugim državnim organima i osnovne principe odnosa uprave i građana.
Odnos između upravnog i ustavnog prava, pojavljuje se, zato, kao odnos posebne grane prema opštoj grani prava" .
Birokratija je kovanica od francuske riječi bureau (ured, biro) i starogrčke riječi kratein (vladati). Riječ prvi put upotrjebio francuski fiziokrata Vincent de Gurnay 1745. godine.
Dva glavna značenja riječi birokratija:
Prvo – birokratija kao određeni tip upravne organizacije, bez obzira na posebna obilježja.
Herbert Simon - irokratija kao sinonim za velike organizacije.
Paul Appleby – za birokratiju je karakeristično povezivanje međusobno ovisnih ljudi i funkcija.
Rene Koeing, koji je bliži njemačkim iskustvima, nadovezuje se na Webera, drži najvažnije postojanje sloja službenika međusobno povezanih u hijerarhijskim stupnjevima.
Drugo – birokratija kao skup negativnih pojava u svakodnevnom poslovanju upravnih organizacija.
Pojam Birokratije i birokrata
Birokrata je činovnik ili službenik po pozivu kome prinadleži efektiva ili formalna vlast unutar ili izvan upravne institucije ili organizacije.
BIROKRATIJA
Birokratija u svakodnevnom govoru ima pežorativan značenje i odnosi se na besmislenu administrativnu rutinu, tj. birokratsku sporost i nepotrebne komplikacije. U društvenim naukama, pojam birokratije se koristi preciznije i neutralnije, ali se odnosi na mnoge razlicitije pojave, kao što su vladavina zvaničnika koji nisu birani, administrativni vladin aparat i racionalni način organizovanja. Manje je sporno korištenje termina birokratije u oblasti uporednih političkih sistema. Tu se ovaj sistem odnosi na administrativnu mašineriju države, a birokrate su državni zvaničnici, tj. službenici koji nisu birani. Za mnoge, pojam birokratija znači nedjelotvornost i besmislene formalnosti na koje se troši vrijeme: birokratska sporost i nepotrebne komplikacije. U domenu politike pod birokratijom se podrazumjeva administrativni državni aparat, tj. ogroman broj državnih službenika i zvanicnika koji su zaduženi da sprovode vladinu politiku. Drugi slijede Maxa Webera i na birokratiju gledaju kao na poseban oblik organizacije koji se ne nalazi samo u vladi već i u svim sferama savremenog društva. Međutim, ono što je sigurno, jeste da je povećanjem vlade i odgovornosti birokratija dobijala sve važnije mjesto u političkom životu.
Teorija o birokratiji
Liberali kritiziraju birokratiju zbog nedovoljne otvorenosti i odgovornosti. Nova desnica prikazuje birokrate kao ljude koji služe sebi samima i po prirodi su neefikasni.
Olbrov je identifikovao čak sedam savremenih koncepata birokratije:
Birokratija kao racionalna organizacija,
Birokratija kao organizaciona nedjelotvornost,
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta