Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Elektronsko poslovanje". Rad ima 19 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Fakultet za poslovne studije
MEGATREND UNIVERZITET
S E M I N A R S K I R A D
E L E K T R O N S K O P O S L O V A NJ E
Sadržaj
1. Uvod/Definicija elektronskog poslovanja
2. Internet
2.1 Definicija interneta
2.2 Razvoj Interneta
2.3 Internet – platforma savremenog poslovanja
3. Razvoj elektronskog poslovanja
3.1 Modeli elektronskog poslovanja
3.2 B2B model
3.3 Elektronska razmena podataka (EDI)
Plaćanja putem Interneta
4.1 Modeli plaćanja u elektronskom poslovanju
4.2 Sredstva plaćanja
5. Elektronsko poslovanje u trgovini
5.1 Koristi od EAN- sistema
6. Elektronska prodajna mesta (EPOS SISTEM)
7. Elektronski transfer novčanih sredstava (EFTPOS)
8. Platna kartica u sistemu elektronskog poslovanja
9. Zaključak
“Bujica promena stalno obnavlja
svet i kao neprekidan tok vremena stalno
donosi mladost beskrajnoj večnosti “
Marko Aurelije
Uvod/Definicija elektronskog poslovanja
Tradicionalno poslovanje zasnovano je na korišćenju strukturiranih papirnih dokumenata u prethodno definisanoj i opšteprihvaćenoj komunikaciji između učesnika u procesu poslovanja.
Poslovanje u kome se poslovne transakcije prevashodno ostvaruju elektronskim putem poznato je pod imenom elektronsko poslovanje ( e-business).
Sa različitih stanovišta, elektronsko poslovanje se može definisati na različite načine.
-Sa stanovišta komunikacija, predstavlja dostavljanje informacija, proizvoda/usluga, ili plaćanje putem telefona, kompjuterske mreže, ili nekog drugog sredstva.
-Sa stanovišta poslovanja, predstavlja primenu novih, digitalnih tehnologija nad već automatizovanim poslovnim transakcijama.
-Sa stanovišta usluga, predstavlja alat koji korisnicima usluga, daje podatke o firmama i nudi servise boljeg uvida u ponudu, brže i jeftinije.
-Sa stanovišta on-line perspektive, daje mogućnost kupovine i prodaje proizvoda i informacija putem Interneta i drugih on-line servisa.
Generalno, elektronsko poslovanje je »kupovina i prodaja informacija, proizvoda i usluga putem računarske mreže i podrška za bilo koju vrstu poslovnih transakcija putem digitalne infrastrukture.«
Elektronsko poslovanje se, prema aktivnostima koje se obavljaju, može razvrstati
na nekoliko oblasti poslovanja, i to:
a) elektronske usluge;
b) elektronsku trgovinu;
c) elektronske finansije;
d) elektronske komunikacije i
e) elektronsku proizvodnju.
Ove oblasti nisu strogo izdvojene već se međusobno prepliću. Na primer, u oblasti elektronske trgovine nije moguće potpuno koristiti prednosti koje donosi poslovanje po konceptu elektronskog poslovanja bez primene elektronskih plaćanja i elektronske distribucije proizvoda.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta