Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Evolucijska etika". Rad ima 12 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


UNIVERZITET U BEOGRADU
BIOLOŠKI FAKULTET
SEMINARSKI RAD
Evolucijska etika
Tradicionalni i savremeni pristup
MB040032
Uvod
Što je evolucijska etika?
Evolucijska etika je danas već prilično dugovečan filozofsko-naučni projekt koji načela i metode teorije evolucije nastoji povezati s osnovnim problemskim područjima klasične etike, s ciljem rešavanja njenih središnjih pitanja, poput pitanja o poreklu i prirodi morala (deskriptivna etika) odnosno pitanja o utemeljenju i opravdanju moralnih normi (normativna etika i metaetika). Najopštije rečeno, evolucijski etičari osporavaju tradicionalnu ideju da je moral iskljucivo ljudski fenomen, odnosno ideju da prirodu ’krvavih zubi i kandža’ (kako ju je svojevremeno opisao pesnik Alfred Tennyson) ljudi nadilaze sposobnošću za međusobnu dobronamernost utemeljenom u njihovoj moralnoj naravi. Evolucijski etičari drže da jaz izmedu ’biološki determinisane prirode’ i ’kulturno determinisanog morala’ ne postoji ili da barem nije toliko širok da bi ga bilo nemoguće premostiti. Oni smatraju da moral jeste specifi- čno obeležje naše vrste, ali takvo obeležje koje se može objasniti istim naturalističkim načelima i metodama kojima se mogu objasniti naša druga specifična obeležja, poput uspravnog hoda ili devetomesečnog trajanja trudnoće.
Ne treba ni spominjati da ovakva shvatanja izazivaju burne polemike. No osnovnu tezu evolucijskih etičara ne treba zameniti za sasvim opštu i trivijalnu tezu da je ljudski moral nastao u okviru naše biološke evolucije. Jer sasvim jasno, ako su ljudi, kao jedna od brojnih živih vrsta, proizvodi biološke evolucije, onda je i njihovo moralno ponašanje proizvod biološke evolucije. To je trivijalna tvrdnja, kao što je trivijalna tvrdnja, na primer, da je na razvoj ljudske vrste uticala gravitacija, buduci da se bez gravitacije ne bismo razvili onako kako smo se razvili. Filozofski ’zanimljivije’ pitanje vezano uz evolucijsku etiku glasi: Može li evolucijska teorija, osim što pruža netrivijalna objašnjenja postojanja raznih ljudskih anatomskih ili fizioloških obeležja, pružiti i netrivijalno objašnjenje postojanja ljudskog morala? U raspravama o ovom pitanju postoji podela na dva tabora. Pripadnici prvog tabora smatraju da evolucijska teorija pruža naučno relevantno i netrivijalno objašnjenje morala, koje u najmanju ruku ukazuje na neadekvatnost onih objašnjenja koja se nude u raznim ograncima ’čistih’ društvenih i humanistickih nauka. Pripadnici drugog tabora drže da evolucijska teorija, sa svojim načelima i metodama, ne može objasniti poreklo morala kao morala, odnosno da evolucijsko objašnjenje morala predstavlja u najboljem slucaju trivi- jalno, a u najgorem slucaju pogrešno objašnjenje, te da adekvatan teoretski pristup moralu ne mora uključivati pozivanje ni na kakve biološke činioce.
Danas su polemike između ova dva tabora, ponaosob u krugovima savremenih filozofa nauke i biologije, postale prilicno sofisticirane s jasno definisanim problemskim područjima. No među filozofima i etičarima čiji primarni interes nije evolucijska teorija neretko se javlja tendencija da naziv ’evolucijska etika’ koriste u jednom preširokom smislu. Naime, razvoj evolucijske etike može se podeliti kao da se odvijao u dve zasebne etape: prva etapa koja, grubo receno, obuhvata razdoblje od pojave Darwinove teorije do sredine 20. veka, te druga etapa koja obuhvata razdoblje od pojave sociobiologije sedamdesetih godina 20.veka do danas. Cilj ovoga rada je da istakne naučne i filozofske specifičnosti i posebnosti i međusobne razlike ovih dveju etapa ’evolucijske etike’, odnosno da ukaže na činjenicu da ’evolucijska etika’ nije jedan i jedinstveni projekt, te da tu čnjenicu ne smemo gubiti iz vida ako želimo da naše procene filozofskih dometa evolucijske etike – bez obzira jesu li one afirmativne ili negativne – budu shvaćene ozbiljno.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------





Fotografija dokumenta