Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Delphi". Rad ima 8 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


1.Уношење компоненти на форму
На форми се налази:
DataSource1,Table1,OpenPictureDialog1,DBGrid1,DBNavigator1,Button1,DBImage1,DBMemo1,Label1, Label2,Label3,Label4.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*DataSource1:у Object inspector-у DataSеt је намештен на Табле1,а Name на DataSource1.
*Table1:у Object inspector-у DatabaseName је намештен на DBDEMOS,a TableName на Ucenici1.db.
*OpenPictureDialog1:у Object inspector-у Name је намештен на OpenPictureDialog1.
*DBGrid:у Object inspector-у DataSource је намештен на DataSource1,a Name на DBGrid1.
*DBNavigator:у Object inspector-у DataSource је намештен на DataSource1,a Name на DBNavigator1.
*DBImage:у Object inspector-у DataField је намештен на (Slika),DataSource на DataSource1,a Sterch на True.
*DBMemo1:у Object inspector-у DataField је намештен на (Beleske), DataSource на DataSource1,a Name на DBMemo1.
*Label1:у Object inspector-у,у Caption контроли се пише текст(Slika)
*Label2:у Object inspector-у,у Caption контроли се пише текст(Beleske)
*Label3:у Object inspector-у,у Caption контроли се пише текст(Ucenici odelenja IV-3)
*Label4:у Object inspector-у,у Caption контроли се пише текст(Masinsko-elektrotehnicke skole:’GOSA’)
*Button1:у Object inspector-у,у Caption контроли се пише текст (Exit)
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
Close;
end;
2.Креирање базе података коришћењем Database Desktop-a
Да бисте креирали апликацију која ради с базом података, потребно је да још у току пројектовања осмислите какве ће бити структуре слогови њених табела и, ако креирате вишетабличну апликацију, дефинишете поља за везу између табела, као и њихов однос (master/detail).
За креирање табела користи се програм Database Desktop (скраћено DBD) који се испоручује уз сваку копију Delphi-ja.Позива се избором опције Database Desktop из подменија Tools.Овај програм омогућава креирање структуре табеле (избор Table/Restructure), унос и промену садржаја табеле.Коришћењем овог програма није могуће едитовати Memo и BLOB поља.
Креираћемо табелу Ucenici1.db.
Поље Тип Кључ/Индекс ID AutoInc Primary Key JBMG Alpha Prezime Alpha Ime Alpha Odelenje Alpha Slika Graphic Beleske Memo
Ради креирања табеле Ucenici1.db изаберите команду File/New/Table.DBD отвара прозор Create Table у kome se moже изабрати тип табеле (слика 1).Тип табеле дефинише њена многа својства.Из падајуће листе ComboBox-a можете видети за које
Слика1
SUBP можете креирати табелу помоћу Database Desktop-a.Кликом на ОК изаберите понуђени подразумевајући формат табеле Paradox 7.Овим улазите у дијалог (слика 2) предвиђен за: дефинисање структуре табеле која се креира (поља и типа), креирање примарног кључа и секундарног индекса, задавање ограничења
Слика2
за вредности поља,подразумевајућих вредности и других корисних својстава табеле.
Сваком пољу табеле коју креирате одговара слог у табели дијалога Field roster:у колону Field Name се уноси име поља, у колону Type - симбол који дефинише тип
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta