Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Analiza mreže potencijalnih intermodalnih terminala RH - Zagreb". Rad ima 16 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI
ANALIZA MREŽE POTENCIJALNIH INTERMODALNIH TERMINALA
RH - Zagreb
SEMINARSKI RAD
Predmet: Robno transportni centri
Mario Car; 0135201405
Zagreb, 2009.
SADRŽAJ
UVOD
S obzirom na činjenicu da se mapa svjetskih prometnih tokova uvelike promijenila posljednjih godina, ne čudi činjenica o ulaganju golemih novčana sredstva u gradnju novih kontinentalnih i međukontinentalnih željeznica, cestovnih prometnica, riječno-kanalskih i pomorskih linija.
Uvode se nove prijevozne tehnologije sa suvremenom mahanizacijom za rukovanje, što se uspješno koristi na već izrađenoj i dobro organiziranoj mreži konteinerskih terminala.
Ono što proizlazi iz svega toga je veliko preusmjeravanje i prelijevanje postoječih prometnih tokova. Hrvatska je europska zemlja koja se nalazi na raskrižju prometnih pravaca od kojih jedan povezuje zapadnu i srednju Europu s jugoistočnom Europom i sa Bliskim istokom, a druga Baltičko more preko Podunavlja s Jadranskim morem. Navedeni transeuropski prometni pravci stvaraju uvijete za prometno vrednovanje Hrvatske.
Činjenica važnost «mosta» na relacijama sjeverozapad-jugoistok i sjever-jug daje Hrvatskoj a ujedno i gradu Zagrebu, kroz koji prolaze ti pravci, posebno prijevozno-prometnu ulogu, ali od nje zahtijeva i visoku kvalitetu koju na tim pravcima moraju imati promet i prometna infrastruktura. Zbog toga osnovni cilj Hrvatske mora biti uočavanje problema koji uzrukuju prometno zaostajanje u tehničkom-tehnološkom i organizacijskom razvitku nasuprot razvijenim zemljama.
ROBNI I PUTNIČKI TOKOVI
Red prioriteta je u glavnom jedina razlika među varijantama prometnih planova tj. stavljanje naglaska na pojedini oblik javnog prijevoza u svakoj od navedenih varijanti, to se prije svega odnosilo na poziciju tramvaja, željeznice i metroa kao osnovnih nosilaca prijevoza u budućem prometnom sustavu.
Prijedlog budućeg prometnog sustava, bazira se na predloženim varijantama. Postojeća željeznička mreža zagrebačkog područja okarakterizirana je jako dobrom lokacijom u odnosu na najbitnije pravce kretanja ljudi.
Gototvo potpuno izdvajanje robnog prometa u gradu Zagrebu iz osnovnog prometnog pravca (istok-zapad) moguće je izgradnjom zapadne zaobilaznice,kojom će se moći kretati sključivo putnički vlakovi.
Na cijelom ovom potezu postoji prostor za izgradnju četiri kolosijeka pruge,što u budućnosti omogučuje potpuno odvajanje bliskog od dalekog prometa, što uz modernizaciju signalno-sigurnosnih uređaja, ugradnju automatskog pružnog bloka i kompjutersko vođenje kompozicija omogućuje veliko povećanje kapaciteta ovog prijevoza.
Nužno je uz izgradnju zaobilaznice riješiti i problem križanja u razini nekoliko značajnih cestovnih prometnica s trasom središnje gradske željezničke pruge u zapadnom dijelu, kako bi se ovaj oblik prijevoza uključio u većoj mjeri u prijevoz putnika na zagrebačkom području. Ovaj je problen sada riješen samo u istočnom dijelu grada.
POSTOJEĆA PROMETNA INFRASTRUKTURA
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta