Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Odnosi sa javnošću". Rad ima 23 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


SADRŽAJ
UVOD………………………………………………………………………………….1
1. ISTORIJAT RAZVOJA ODNOSA S JAVNOŠĆU ........................................4
2. METODI ODNOSA S JAVNOŠĆU…………………………………………….6
2.1 PISANA REČ ..............................................................................................6
2.2 FOTOGRAFIJA...........................................................................................7
2.3 ŽIVA REČ....................................................................................................8
2.4 IZLOŽBE I KONFERENCIJE......................................................................9
2.5 SPONZORSTVO.........................................................................................9
2.6 LOBIRANJE I PARLAMENTARNE VEZE................................................10
3. ODNOSI SA JAVNOŠĆU U MEĐUNARODNIM OKVIRIMA.....................11
3.1 ZAMKE JEZIČKIH RAZLIKA....................................................................11
3.2 NEVERBALNA KOMUNIKACIJA.............................................................11
3.3 ŠTA JE KORISNO ZNATI O DRUGOJ ZEMLJI.......................................14
3.4 VAŽNOST ETIKE....................................................................................16
3.5 MEDIJI ZA KOMUNIKACIJU...................................................................17
4. PR PRIMERI U DOMAĆOJ PRAKSI..........................................................18
4.1 ZABLUDE O PR-u U SRBIJI...................................................................18
4.2 PRIMER IZ PRAKSE – PR INSTITUTA ZA TRANSFUZIJU KRVI
SRBIJE .....................................................................................................................19
4.3 DRUŠTVO SRBIJE ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU....................................19
ZAKLJUČAK……………………………………………………………………….21
PRILOG 1: SPISAK DOBITNIKA NAGRADE ZA NAJUSPEŠNIJI PR U 2009 GODINI, OD STRANE DRUŠTVA SRBIJE ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU.......22
LITERATURA………………………………………………………………………25
UVOD Odnosi s javnošću predstavljaju, prema nekim analitičarima, izgradnju Vaše reputacije. Rezultat onoga što radite; šta govorite i šta drugi govore o Vama.
Odnosi s javnošću, ili skraćeno PR (od engleske reči Public Relations) definisani su kao disciplina koja gradi i podržava Vašu reputaciju, i pojačava mišljenja i ponašanja. Jedna od najranijih definicija PR-a je: ’’Odnosi s javnošću je funkcija menadžmenta koja gradi javna mišljenja, definiše politike, procedure i interesovanja organizacije u cilju javnog prihvatanja i razumevanja’’. Ovo je skup planiranih akcija i napora za izgradnju pozitivnog imidža i razumevanja između organizacije i javnosti – npr., zaposlenih u kompaniji, dobavljača, deoničara, kupaca itd.
Dobre PR/marketing kampanje moraju da se fokusiraju na ciljne grupe korisnika u različitim medijima.
Ukoliko se u kompaniji događa nešto, mnogo više će vam značiti podrška medija i dobar odnos s njima. I dobar PR i odnosi s medijima mogu lošu situaciju preokrenuti u mnogo bolju.
Odnosi sa javnošću su bitni za uspešno pozicioniranje proizvoda na tržištu, bilo domaćem ili stranom. Među brojnim proizvodima koja se danas mogu naći u
ponudi kupac će oceniti kao dobar ili loš proizvod tek nakon konzumiranja. Pre toga, odnosi sa javnošću ili PR moraju da odrade svoj deo posla, informišu kupce o postojanju i prednostima proizvoda i usluge i motivišu ga da se odluči
upravo za njega.
Zbog toga je veoma bitno da preduzeće izgradi dobar odnos sa kupcima i stvori poverenje u kvalitet svojih proizvoda. Kroz pažljivo planirane i dobro organizovane odnose sa javnošću preduzeće nastoji da ostvari neke od svojih
osnovnih ciljeva: upozna širu javnost o delatnosti preduzeća, proizvodima i uslugama koje nudi, stvori što bolju sliku o preduzeću i izgradi poverenje u kvalitet svojih proizvoda. Upravo zbog značaja odnosa sa javnošću za uspeh izvoznog posla potrebno je da preduzeće posveti posebnu pažnju organizaciji PR aktivnosti. Složenost izvoznih poslova nekad će uticati da PR strategija koja se pokazala kao uspešna na domaćem tržištu jednostavno ne daje rezultate na stranim tržištima.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta