Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "ADSL internet". Rad ima 19 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


VISOKA ŠKOLA TEHNIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA - ČAČAK
Seminarski rad
Smer: Elektronika I računarstvo
Tema: ADSL internet
Sadržaj:
Sadržaj………………………………………………………………….……..2
Uvod u ADSL……………………………………………………….………...3
Šta je ADSL………………………………………………………….….…….4
Koje su prednosti ADSL-a………………………………………….……...4
Koliko je brz ADSL……………………………………………………...…..4
Koji je princip rada ADSL-a………………………………………...…..…5
Šta je potrebno podesiti na strani korisnika…………………………...5
Brzina(ali I dužina)……………………………………………….………….6
Šta je sve potrebno………………………………………………………...7
Instalacija……………………………………………………….……………9
Kako to izgleda……………………………………………………………..17
Literatura…………………………………………………………………….19
1.1. Uvod u ADSL
Iako DSL već neko vreme omogućuje pružanje usluge prenosa digitalnih podataka preko običnih telefonskih linija, telefonska linija će dobiti krila tek s DSL-om (digital subscriber line).
Prednosti DSL-a su brže uspostavljanje veze, veće propusnosti, lakša instalacija i niži troškovi pretplate.
DSL je u Americi druga najpopularnija usluga širokopojasne veze, odmah iza pristupa prekokabelskih modema. GartnerGroup,odeljenje za istraživanje tržišta iz Stamforda u Connecticutu, procenjuje da je u 2002. godini u SAD-u bilo 1,97 miliona DSL pretplatnika – kućnih I poslovnih. GartnerGroup predviđa da će taj broj narasti na 12,2 miliona do 2004. godine.
Pogled GartnerGroupa na rezidencijalne kablovske veze za isto razdoblje predviđa porast sa 3,4 miliona na 13,7 miliona korisnika (statistike za poslovnu upotrebu kablovske nisu dostupne) kablovska veza se uglavnom ne nudi poslovnom sektoru). U ponudi se nalazi nekoliko vrsta DSL usluge, koje se međusobno razlikuju po propusnosti,tehničkim ogranićenjima i naravno,
cenama.
Najčešći oblik DSL-a za poslovne i kućne korisnike – onaj koji nazivamo jednostavno DSL - je asymmetric DSL ili ADSL.
ADSL podržava maksimalne brzine skidanja podataka između 144 kbps i 2.2 Mbps, i brzine slanja podataka od 90 kbps do 640 kbps.
Performanse linije padaju srazmerno s rastom udaljenosti od telefonske centrale.
Ako su svi drugi uslovi identični, korisnici koji stanuju 1.500 metara od centrale će imati veću propusnost od onih udaljenih 4.500 metara.
Usluga uglavnom nije dostupna na udaljenostima većim od 5.500 metara.
Verizon, na primjer, okleva ponuditi
uslugu na udaljenostima većim od 4.500 metara, nadajući se da će tako izbeeći povećane probleme s podrškom koji se pojavljuju u vezi s korištenjem krajnje udaljenosti od centrale.
Neki davaoci usluga eksperimentišu s tehnologijom koja se zove G.Lite, što je verzija ADSL-a koju se može instalirati i konfigurirati na lakši način,no koja nudi sporije performanse.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta