Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Crtež i primena art terapije kod socio-kulturno marginalizovane dece". Rad ima 18 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Crtež i primena art terapija kod socio-kulturno marginalizovane daca
Amerika je sve više puna kulturoloških različitosti. Istraživanja pokazuju da belci neće vise činiti većinu populacije. Samim tim povećaće se broj učenika različitih kultura, tako da škole neće biti spremne za ovaj sociološki izazov.
Pred predavačima se nalazi težak zadatak da nauče što više o odlikama kulture i jezika svakog učenika posebno. Jedno od rešenja je da obučeni školski stručnjaci koriste tehnike savetovanja, koje će pomoći učenicima različitog kulturnog porekla, da prevaziđu prepreke u obrazovanju i postignu bolji uspeh u školi. Tehnike savetovanja, koje mogu dati najbolje rezultate, su učenje kroz igru i art terapija.
Ove dve tehnike najmanje ispoljavaju kulturne razlike između predavača i učenika u udnosu na druge tehnike koje se primenjuju u radu sa učenicima.
Šta se podrazumeva pod igrom i art terapijom?
Terapija igrom se zasniva na činjenici da je igranje prirodna tehnika dečijeg samoizražavanja. To je prilika koja se daje detetu da „se igra“ svojim osećanjima i problemima. ( Axline, 1947. god.)
Za dete igra je svakodnevna aktivnost. Terapija igrom takodje služi ako jezik za dete, odnosno ona je zamena za reči. ( Oaklander, 1978. god.)
Terapija igrom se može definisati kao interpersonalni proces u kojem obučeni terapeuti sistematski prinenjuju igru kao pomoć u resavanju psiholoških problema.
Iz prethodne definicije se mogu izvesti dva zaključka koji nam pomažu u razumevanju načina na koji igra i art terapija omogućavaju marginalizovanoj deci da prevaziđu prepreke u obrazovanju. Prvi, igra je vid lečenja koji omogućava deci da funkcionišu prirodno i nezavisno, osim kada su njihovo zdravlje i razvoj znatno ugroženi.
Drugi, igra je prirodniji način komunikacije u odnosu na razgovor, posebno u fazama terapije.
Art terapija koristi umetnost samo-izražavanja i ona uključuje simbolički rad dece kroz zabune, nervozu, brige, konflikte. Glavna razlika između igre i art terapije je u materijalima. Art terapija koristi likovne materijale za dečje samoizražavanje. Terapija igrom koristi veći niz igračaka i materijala za samoizražavanje dece.
Terapeuti igre koriste igru kao sredstvo opuštanja i za pomoć deci koja imaju problema sa adaptivnim ponašanjem i pritom koriste psihoanalitička tumačenja da bi pomogli deci da steknu uvid u svoje nesvesne konflikte. Glavna uloga terapeuta je da preko igre podstaknu potrebe dece za samoaktualizacijom kroz samoizražavanje i percepciju.
Kako art i trapija igrom pomažu u prevazilaženju barijera
Još jedan primer istraživanja sprovela je Kalish- Weiss u velikoj, urbanoj Los Anđeleskoj osnovnoj školi. Definisan je jedinstven problem dece i porodice nacionalnih manjina, i tako projektovan plan lečenja art terapijim i terapije igrom, naročito ističuči značaj terapije plesnim pokretom i art terapiju. Terapeuti su radili zajedno kao tim stručnjaka obučenih u različitim tipovima i aspektima art terapije i terapije igrom. Terapeutski tim je pregledao svaki navedeni slučaj odlučujući koja vrsta art terapije i terapije igrom je najphodnija za klijenta i koja kombinacija grupne i individualne sesije bi bila najbolja.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta