Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Antivirusni programi". Rad ima 15 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


PANEVROPSKI UNIVERZITET APEIRON
FAKULTET SPORTSKIH NAUKA
STUDIJSKA GRUPA: SPORTSKI MENADZMENT
SEMINARSKI RAD
PREDMET:INFORMATIKA I RACUNARSKE TEHNOLOGIJE
TEMA:ANTIVIRUSNI PROGRAMI
Banja Luka
Januar 2009.
SADRŽAJ
UVOD 2
1.Što su kompjuterski virusi? 3
2.Podela virusa 4
2.1.Boot sektor virusi 4
2.2. Infektori datoteka 4
2.3. „Trojanski konj“ 4
3.Najčešći virusi i njihova delovanja 5
4. Zaraženi računar 6
5.Zaštita računara 7
6.Antivirusni programi 8
6.1.Vrste antivirusnih programa 8
6.1.1.Norton antivirus 8
6.1.2.Sophos antivirus 10
6.1.3. Nod32 11
6.1.4. Panda antivirus titanijum 11
7.Antivirusne metode 11
7.1.Skeneri 12
7.2. CRC skeneri 12
7.3. Blockeri događaja-Behaviour blockers 12
7.4. Imunizatori 12
8.Pokretanje antivirusnog programa u Windowsu 13
9.Šest zlatnih koraka u antivirusnoj zaštiti 13
ZAKLJUČAK 14
LITERATURA 15
UVOD
Informatičkim početnicima je gotovo nemoguće objasniti šta je to virus. Kompjuterski virusi se zovu virusi jer se nekome nekada činilo da je to pojam koji će neiskusnim korisnicima najlakše predočiti kako se oni šire i kakve su njihove posljedice. Oni pravi virusi se ne vide golim okom, a kompjuterski još manje. Ukratko, kompjuterski virus (u daljnjem tekstu: virus) je neka vrsta programa koji se na neki automatizirani način širi po računarima i radi neku štetu na tim računarima.
“Kompjuterski virus je kompjuterski program koji može inficirati druge kompjuterske programe modificirajući ih na taj način da to podrazumjeva stvaranje svoje vlastite kopije.”
Dobro je naglasiti kako nije nužno da taj program mora učiniti nekakvu štetu (kao što je brisanje i oštećenje fajlova) kako bi ga se moglo svrstati u grupu virusa. Postoji očita razlika između onog što Cohen smatra “virusem” i onog za što bi se većina složila da jest virus.
Bespotrebno zauzima prostor na hard disku ili memoriji (pa tako usporava rad vašeg računara, ili usporava vašu vezu kada ste spojeni na internet), bilo da vam samo izbaci poruku u kojoj vam kaže da ste glupi (pa vas to možda psihički pogodi), bilo da vam briše vaše podatke na računaru, ili ih menja (npr. finansijske podatke iz januara pomeša nasumice sa avgustom), ili, možda najgore, pošalje vaše ugovore, slike ili neke tekstove privatne prirode na neku slučajnu e-mail adresu (možda ako nemate sreće i nekome koga poznajete).
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta