Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Parazitske bolesti". Rad ima 15 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Пољопривредна школа са домом ученика ПКБ
Београд-Крњача
Панчевачки пут 39, Београд Крњача
М А Т У Р С К И Р А Д
Паразитске болести
Дијагностика паразитских болести
Ментор: Ученик:
Београд, 2010
Садржај:
Увод...................................................................................................................3
Лабораторијски прибор и материјал..............................................................4
Копролoшки преглед.......................................................................................6
Узимање, паковање и транспорт узорака измета...............................6
Макроскопски преглед измета.............................................................7
Микрoскопски преглед измета.............................................................7
Хематолошки преглед...................................................................................10
Дерматолошки преглед.................................................................................11
Прикупљање, конзервисање и припремање паразита за детерминацију.12
Закључак.........................................................................................................14
Литература...........................................................................................................15
УВОД
У поглављу дијагностика паразитских болести наглашено је да многе паразитске болести, наручито хелминтозе, протичу у хроничном току, без неких специфичних симптома. Стога је неопходно утврдити узрочнике болести или њихове развојне облике, како би се поставила правилна дијагноза и према свакој врсти узрочника применила одговарајућа врста лека.
Пaразити и њихови развојни облици елеминишу се у спољну средину у разним секретима, секретима и ткивима животиња. Према материјалу који се прегледа на пристуство паразита или њихових развојних облика, лабораторијска дијагностика се дели на копролошку, хематолошку, дерматолошку и уролошку.
Сл.1. Микроскоп
ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРИБОР И МАТЕРИЈАЛ
За текућу лабораторијску дијагностику паразитских болести није потребан неки посебан прибор и материјал. Користи се све оно и за микробиолошку дијагностику. Набројаћемо само најнеопходније:
Микроскоп – Користи се обичан (светлосни) микроскоп са помичним сточићем који је снабдевен малим, великим и имерзионим повећањем. За ноћни рад потребно је имати микроскопску лампу.
Футова пећ – То је једна дрвена кутија у коју може да се стави микроскоп. Са предње стране има два отвора, кроз које се провуку руке за рад са микроскопом, а на горњој страни има један отвор, кроз који пролази тубус микроскопа са окуларом. У кутији се налазе монтиране 2–3 сијалице за одржавање одговрајуће температуре на којој се прегледају препарати за истраживање вегетативних облика протозоа.
Лупа – микроскоп – Користи се када се потребна мања повећања од оних која има микроскоп. Користи се откривање и детерминацију ситних хелмината и артропода.
Ручна лупа – Користи се за грубу детерминацију паразита.
Термостат – Користи се за корпокултуру (за ембрионирање јаја и развој ларви хелмината, за сегментирање ооциста итд.) и за гајење и размножавање протозоа на вештачким подлогама.
Паразитолошка центрифуга – Ради са мањим обртаја у минути (800–1500) и има осам места за епрувете, са посебним држачима за покровнице. Користи се за брзи рад и и добијање прецизнијих резултата.
Вага – Потребна је обична прецизнија вага која може да мери граме. Може и обична апотекарска вага.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta