Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Analiza kapaciteta saobraćaja". Rad ima 33 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za saobraćajno inžinjerstvo
Predmet: Vrednovanje u saobraćaju i transportu
Godišnji zadatak
2002-1-307
Beograd, april 2008.
Sadržaj
Popis tabela
...............................NAMERNO UKLONJEN DEO TEKSTA.................................
LINK \l "_Toc182403356" Tabela 4.2.3 Jedinični troškovi na deonici PAGEREF _Toc182403356 \h 31
Uvod
Deonica puta između Vrnjaca i Trstenika, dužine 6,42 km, deo je magistralnog pravca M-5. Deonica puta pripada i putu E-761 koji povezuje Zaječar i Sarajevo preko Pojata.
Osnovni podaci za deonicu:
Vrsta puta: put sa 2 saobraćajne trake
Tip deonice: vangradska
Deonica sadrži: 3 odseka
Dužina: 6,42 km
Značaj puta u mreži: magistralni II reda
Kontrola pristupa: bez kontrole
Detaljni podaci za deonicu: Odsek 2 Odsek 3
Dužina [km] 1,21 1,610
Broj saobraćajnih traka 2 2
Širina saobraćajne trake [m] 3,00 3,00
Širina kolovoza [m] 6,00 6,00
Udaljenost bočnih smetnji [m] 0,50 0,50
Vrsta kolovoznog zastora asfalt asfalt
Stanje kolovoza 3 3
Stepen istrošenosti kolovoza [%] 50 50
Uzdužni nagib [%] 1,15 1,25
Smer UN
Minimalan radijus horizontalne krivine [m] 450 75
Prosečna zakrivljenost [(/100 m] 3,70 8,90
Preglednost za bezbedno preticanje [%] 100 55
Karakter terena ravn. ravn.
Nadmorska visina [m] 180 180
Ograničena brzina Vog [km/h] - 40
Slobodna brzina Vs [km/h]
Razdelni pojas (samo za VP ) - -
Namena treće trake (za DP ) - -
Karakter odseka vangr. vangr.
Analiza dostignutih saobraćajnih tokova i prognoza perspektivnih saobraćajnih tokova
Dostignuti saobraćajni tokovi
U narednoj tabeli dat je pregled obima saobraćaja po godinama, za različite kategorije vozila i ukupno.
Tabela 1.1 Dostignute vrednosti PGDS prema godini posmatranja
Deonica: Vrnjci - Trstenik AB110 PGDS godina PA BUS LTV STV TTV AV ukupno 1990. 6082 494 412 462 316 418 8184 1991. 6290 186 248 376 336 386 7822 1992. 4390 154 186 486 328 394 5938 1993. 2670 130 122 346 268 328 3864 1994. 3540 50 40 196 148 246 4220 1995. 4518 70 50 238 188 204 5268 1996. 6282 76 44 284 272 322 7280 1997. 7300 58 38 204 286 374 8260 1998. 7728 72 32 234 312 386 8764 1999. 5582 56 22 186 280 274 6400 2000. 5746 56 24 210 320 464 6820 2001. 5930 58 28 246 346 482 7090 2002. 6144 66 32 262 398 462 7364 2003. 6664 94 116 176 436 498 7984 2004. 6872 108 120 184 442 520 8246 2005. 7352 96 118 176 424 496 8662
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta