Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Komuniciranje i nove tehnologije". Rad ima 36 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


SVEUČILIŠTE U ZADRU
ODJEL ZA EKONOMIJU
PREDDILPOMSKI STUDIJ MENADŽMENTA
POSLOVNO KOMUNICIRANJE
Seminarski rad
KOMUNICIRANJE I NOVE
TEHNOLOGIJE
Zadar, 2010.
SADRŽAJ :
Sažetak:Poslovne komunikacije uz nove tehnologije kreiraju i spremaju (pohranjuju, arhiviraju ), analiziraju i razmjenjuju velikom brzinom i lakoćom uz pomoć računala i mobitela. U eletroničke komunikacije ubraja se: e-mail komunikacije ili elektronička pošta; Web komunikacije ili interaktivne komunikacije; EDIFACT komunikacije; telefaks komunikacije ili faksimil poruke. Internet je donio mnogo prednosti u komuniciranje, ali tako i nedostatke. Tako i obrazovanje internetom omogućio je obrazovanje na daljinu, ali ima i kritika na takvo obrazovanje. Uz e-mail ima još niz alata za komuniciranje putem Web-a, kao što su video konferencija, chat, facebook, forum, blog i još mnogi drugi. Mobiteli su omogućavaju komunikaciju na velike udaljenosti te nisu vezani uz jedno mjesto kao telefoni. Mobiteli imaju niz funkcija komuniciranja, a najnovija funkcija je video poziv.
Ključne riječi: komunikacija, Internet ( Web ), video konferencija, mobilni telefon
Uvod
Predmet ovog seminarskog rada jesu nove tehnologije komuniciranja. Cilj je upoznati nas pobliže s načinima i modelima komunikacije prisutnih u današnjem modernom vremenu.
Prvi poglavlje seminara obrađuje vrste elektroničkih komunikacija, područje e-mail, edifact i telefax komunikacije. Drugo poglavlje govori o internetskim medijima komunikacije, obrazovanju putem interneta te pobliže o prednostima i nedostatcima web komunikacije, a treće poglavlje o alatima za komuniciranje preko Interneta. U četvrtom poglavlju komunikacija putem mobitela, te mogućnost video poziva.
Tijekom pisanja ovog seminarskog rada korištene su metode analize, deskripcije i kompilacije.
Vrste elektroničkih komunikacija
Razvojem elektroničkih načina komuniciranja javljaju se razne vrste elektroničkih komunikacija. Poslovne komunikacije se kreiraju i spremaju ( pohranjuju, arhiviraju ), analiziraju i razmjenjuju uz pomoć računala. Poslovni dokumenti poprimaju nove oblike, spremaju se na novim medijima, prenose novim putovima te polako, ali sigurno najprije nadopunjavaju, a zatim potiskuju tradicionalne papirne dokumente.
Mrežna računalna obrada podataka i informacija odvija se na više računala (servera ) i omogućuje interaktivni rad korisnika računala.
Obrada podataka obavlja se na aplikacijama koje su smještene na više servera s pristupom velikog broja korisnika. Mrežna obrada odvija se uz pomoć posebnog
softwarea i ostvaruje se neposredna razmjena podataka i informacija unutar podu-
zeća i s poslovnim partnerima. (Kliment A., 2003., str.:268)
U eletroničke komunikacije ubraja se:
-e-mail komunikacije ili elektronička pošta;
-Web komunikacije ili interaktivne komunikacije;
-EDIFACT komunikacije;
-telefaks komunikacije ili faksimil poruke
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta