Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Globalni izazovi i trendovi logistike". Rad ima 8 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.GLOBAL CHALLENGES AND LOGISTICS TRENDS
GLOBALNI IZAZOVI I TRENDOVI LOGISTIKE
Key words: Logistics and supply chain management, proactive maintenance, collaboration, virtual integration.
Ključne reči: Menadžment logistike i lanaca snabdevanja, proaktivno održavanje, kolaboracija, virtualna integracija.
1. UVOD
Pojmovi globalno tržište i globalizacija su se pojavili u periodu posle završetka hladnog rata. Tih godina su velike američke kompanije počele da, u većem obimu nego do tada, koriste prednosti nabavke jevtinijih sirovina izvan SAD i marketinški agresivnije nastupaju u odnosu na okruženje. Poslednjih decenija 20. veka i u prvoj dekadi 21. veka ekonomski pokazatelji razvoja industrijski visoko razvijenih država pokazuju znake usporenog razvoja i stagnacije pa su one bile prinuđene da pokušaju da pronađu dodatne tržišne potencijale u drugim državama i regionima širom sveta. Danas, najveće svetske kompanije iz proizvodnog i uslužnog sektora imaju direkcije u razvijenim zemljama, ali je njihovo tržište postalo globalno. U [2] se navodi da se oko 25% proizvoda američkih kompanija proizvede van teritorije SAD, a oko 50% prodaje 100 najvećih američkih kompanija se realizuje izvan SAD. Isti izvor navodi da je u poređenju sa 1980. god. preko 50% američkih kompanija uvećalo broj zemalja i regiona u kojima su poslovno aktivne.
Svojstva koja u prvoj deceniji 21. veka ograničavaju performanse i efektivnost logističkog sistema i lanca snabdevanja su posledica utemeljenosti logistike na vojnoj doktrini i poslovnoj kulturi 20. veka. Ta svojstva, navodi [7], su:
nepotpuna vidljivost unutar lanaca snabdevanja;
nepotpuno praćenje statusa opreme i njenih komponenti u životnom ciklusu;
push načelo kao još uvek preovlađujuće svojstvo dinamike lanaca snabdevanja;
nedovoljna usaglašenost i interoperabilnost informacionih sistema u logističkom procesu;
zasnovanost materijalnih tokova na načelu masovnosti, odnosno procesu skladištenja (tzv. Stockage Based Logistics);
reaktivno delovanje u održavanju tehničkih sistema; itd.
Sa prelaskom u novi milenium, oblast menadžmenta logistike i lanaca snabdevanja je dospela u središte pažnje najviših nivoa menadžmenta kompanija. Kompetencije u ovoj oblasti se vide ne samo kao poslovni zahtev, već i kao način za unapređenje tržišnog položaja preduzeća. Globalno tržište je menadžerima logistike i lanaca snadevanja donelo nove izazove i šanse, ali i barijere u obliku elemenata koje je vrlo teško, a ponekad i nemoguće kontrolisati i koje u krajnjem slučaju vode ka nesigurnosti i poslovnom riziku. Osnovni nekontrolabilni elementi globalnog logističkog okruženja su politička i pravna svojstva stranih tržišta, njihova geografska struktura, ekonomski, socijalni i kulturološki činioci, itd. Usled uticaja ovih činioca menadžment globalnih lanaca snabdevanja je mnogo složeniji u poređenju sa vođenjem logističkih poslova “na domaćem terenu“. To ima za posledicu da je kod projektovanja globalne logističke strategije prva i najznačajnija u nizu aktivnosti analiza okruženja (environmental analysis) i njegovih posebnosti koje jedinstveno određuju svojstva novog tržišnog prostora.
2. RAZVOJ INTERAKTIVNIH I KOLABORATIVNIH ODNOSA
Od četiri osnovna oblika ekonomske korisnosti koje dodaju vrednost proizvodu ili usluzi, jedna se odnosi na proizvodnju i sklapanje proizvoda (korisnost oblika), jedna na marketing i promociju (korisnost posedovanja), a dve na logistiku (korisnost mesta i korisnost vremena). Logistika je prirodno upućena na osnovne funkcionalne oblasti preduzeća, a posebno na operacije (proizvodnju) i marketing. Fizička distribucija, odnosno tzv. izlazna logistika preduzeća je odgovorna za transport i skladištenje proizvoda od skladišta gotovih proizvoda preko veleprodaje i maloprodaje do kupca, a na taj način posredno i na realizaciju prodaje.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta