Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Fosfor". Rad ima 9 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


1.Uvod
Fosfor (P, lat. phosphorus) je hemijski element koji ima simbol P i atomski broj 15. On je viševalentan nemetal iz VA grupe. Često se nalazi u neorganskim fosfatnim stenama.
Zbog velike reaktivnosti, fosfor se ne nalazi slobodan u prirodi. Jedan oblik fosfora (beli fosfor) emituje bledo svetlucanje u prisustvu kiseonika (otuda grčki naziv)
Fosfor je sastavni deo nukleinskih kiselina - DNK (dezoksiribonukleinske kiseline) i RNK (ribonukleinske kiseline) i esencijalan element za sve ćelije. Zato se zove biogeni element (bios - život, genezis - nastajanje). Najznačajnija industrijska upotreba fosfornih hemikalija je pravljenje đubriva.
Fosforne smeše se koriste i u eksplozivima, nervnim agentima, pirotehnici, pesticidima, pastama za zube i deterdžentima.
2.Teorijski deo
2.1Otkriće
Fosfor je otkrio nemački alhemičar Henig Brand 1669. godine iz preparata mokraće koja je imala rastvorene fosfate iz normalnog metabolizma. Brand je hteo da destiluje neke soli isparivanjem mokraće, a dobio je beo materijal koji je svetleo u tami i goreo uz briljantni plamen. Prvi put je fosfor korišten u komercijalne svrhe u industriji šibica, u 19. veku.
2.2Rasprostranjenost
Zbog reaktivnosti sa vazduhom i mnogim kiseoničnim jedinjenjima, fosfor se ne nalazi elementaran u prirodi ali ga ima puno u mnogim drugim oblicima. Fosforni kamen, koji se delimično sadrži od apatita je bitan komercijalan izvor ovog elementa. Velika izvorišta apatita se nalaze u Kini, Rusiji, Maroku, Floridi, Ajdahu, Juti i na drugim mestima.
2.3Dobijanje fosfora
Elementarni fosfor se dobija žarenjem kalcijum fosfata sa silicijum dioksidom i ugljenikom na temperaturi 1300°C:
2Ca3(PO4)2 + 6SiO2 + 10C → 6CaSiO3 + 10CO + P4
2.4Hemijske osobine
Fosfor se javlja u sledećim oksidacionim stanjima: 4, +1, +3, +5. Predstavnik edinjenja u kojima je fosfor u oksidacionom stanju -3 je fosfin PH3. Fosfidi su spojevi fosfora sa metalima, npr. kalcijum fosfid Ca3P2.
Hipofosfitna kiselina (H3PO2) je umereno jaka monoprotonska kiselina fosfora u kojoj on ima oksidaciono stanje +1. Oksidaciono stanje fosfora +3 je prisutno u halogenidima npr. PF3, PCl3, PBr3 i PI3.
Oksidaciono stanje +5 je prisutno u halogenidima npr. (PBr5), fosfor (V) oksidu P4O10 i fosfatnoj kiselini H3PO4.
2.5Karakteristike i alotropi
Fosfor se može pronaći u više alotropskih modifikacija, najčešće beli, crveni i crni. Beo fosfor ima 4 atoma raspoređena kao u temenima tetraedra što uzrokuje nestabilnost. Sastoji se od šest veza. Beo fosfor je žut, sjajan i transparentan. Zato se još naziva i žut fosfor. Sija zeleno u mraku (u prisustvu kiseonika), jako je zapaljiv i piroforičan (samo-zapaljiv) u prisustvu sa vazduhom kao i otrovan.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta