Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Elaborat o obavljenoj stručnoj praksi - beogradski vodovod". Rad ima 10 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА
БЕОГРАД, Крфска 7
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ТЕХНОЛОГИЈЕ
Студијски програм: Менаџмент квалитетом
ЕЛАБОРАТ О ОБАВЉЕНОЈ СТРУЧНОЈ ПРАКСИ
Ментор стручне праксе: Студент:
_______________________ _______________________
Београд, 2010. година
УВОД
Основни циљ обављања стручне праксе је да студент, кроз реализацију наставног програма овог предмета, стекне практична знања, вештине и способности.
Основни подаци о организацији:
Јавно комунално предузеће „Београдски водовод и канализација“
Делиградска 28
Београд
Тел. 011/360-6-777
Факс 011/360-6-602
Правни облик: јавно-комунално предузеће
Основано: 1892. године
Основна делатност: производња и прерада воде и прикупљање градских и атмосферских отпадних вода
Стручна пракса је организована у Производном погону „Баново брдо“, који представља један од шест постројења за пречишћавање воде у оквиру ЈКП „Београдски водовод и канализација“.
Реализација програма стручне праксе је обављана радним данима од уторка до петка у преподневним часовима, док је понедељак био дан за израду дневника стручне праксе, јер понедељком праксу има Средња Хемијска школа.
РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ
Припрема за реализацију стручне праксе
Изабрала сам ову организацију због сложеног и комплексног пословања, због занимљиве тематике и јавног предузећа које ће у блиској будућности запошљавати већи број кадрова мог смера – менаџмента квалитетом.
Прибављање сагласности сам обавила после разговора са в.д. директором Цвијом Бабићем, који ме је упутио на кадровско оделење, где сам добила сагласност и упут за стручну праксу у Производном погону „Баново брдо“. После добијања сагласности, добила сам контакт телефон мог ментора у организацији, Биљане Чукић, са којом сам обавила договор око почетка доласка на стручну праксу. Такође, ме је обавестила да морам да урадим санитарни преглед и да добијем санитарну књижицу, јер ћу током праксе улазати у производни погон и лабораторије.
По обављању санитарног прегледа, и прибављању сагласности, ступила сам на извршење стручне праксе. Прво виђење је протекло у планирању тока стручне праксе, захтеваним програмом и договором о трајању праксе. Добила сам и прву литературу и брошуре како би се боље упознала са тематиком.
Опис тока реализације стручне праксе
Прве радне дане на стручној пракси сам провела упознавајући се са Производним погоном „Баново брдо“. То је велико постројење које садржи неколико зграда, лабораторију, зграду са канцеларијама. Запослени су врло љубазни, посветили су ми своје време и упознали ме са свим аспектима овог производног погона. Упознала сам се и са технолошким процесима за прераду воде, кога чине четири операције:
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta