Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Etika novinarstva u Srbiji". Rad ima 15 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.MEGATREND UNIVERZITET
FAKULTET ZA KULTURU I MEDIJE
Predmet: Uvod u mediologiju
Tema: Etika novinarstva u Srbiji
S A D R Ž A J
1. Uvod
2. Etika novinarstva u Srbiji
3. Etika i TV novinarstvo
3.1 Manipulacija slikom
3.2 Leševi u udarnim terminima
3.3 Crna hronika, „pokrivalice“ i rekonstrukcije
3.4 Rad sa osobama u direktnoj vezi sa tragedijom
3.5 Kršenja etike iz neznanja
3.6 Zloupotreba dece
3.7 Zaštita sagovornika
3.8 Dokle su drugi stigli: regulisanje TV tehnologije
4. Zaključak
5. Literatura
1. Uvod
Novinari ne vole ni da čuju tu njima nerazumljivu reč: etika.
Drugi, poznati teoretičar medija i predavač etike novinarstva na prestižnom američkom univerzitetu, veruje da su dobro znane rezerve i sumnjičavost većine novinara prema tom pojmu i toj disciplini, verovatno, uzrokovane njihovom slutnjom da se pod tim pojmom krije skup normi koje propisuje neko ko nema blage veze sa novinarstvom, a želi novinarima da soli pamet... Sledeći, ništa manje značajan razlog potiče verovatno iz načina na koji se novinari školuju. Tačnije, iz činjenice da se u većini savremenih novinarskih škola etika novinarstva predaje kao zaseban i – dozlaboga dosadan – predmet, umesto da im se počev od same azbuke zanata predočava kako da uvek postupaju etično.
čijim posebnim ciljevima i interesima, političkim, komercijalnim i sličnim, onda je to već nešto sasvim drugo.
2. Etika novinarstva u Srbiji
A oni drugi, koji bi se odvažili i pokušali da istinski služe svojim čitaocima, slušaocima ili gledaocima, da ih snabdevaju korisnim i vrednim informacijama i hrabre ih da neguju i razvijaju duh slobodnog kritičkog mišljenja, morali su uvek da računaju sa nevoljama. Oni bi, pre ili kasnije, obično udarali glavom u zid: sudarali bi se sa svakojakim administrativnim preprekama, zabranama, sudskim progonima. Ako ni to ne bi urodilo plodom, sledile bi bejzbol palice. Ili kidnapovanje i tortura. Najlon kesa na glavu. Mračna samica u zatvoru po kojoj šetaju pacovi. I, na kraju, ”sačekuša“ u nekom haustoru i metak u potiljak...
Pravila nametnuta ovdašnjim novinarima i medijima znala su da budu i pisana i nepisana. Ona pisana bivala su ponekad, barem naizgled, vešto i lepo sročena. Nevolja je, međutim, što ni takva pravila obično nisu važila u svakodnevnom životu, ili bar ne za sve podjednako. što su se češće primenjivala ona druga, nepisana, koja su uvek mogla da se menjaju i prilagođavaju prema željama i potrebama onih koji su ih diktirali.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta