Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Genitiv s prijedlozima". Rad ima 13 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.UNIVERZITET U SARAJEVU
FILOZOFSKI FAKULTET
ODSJEK ZA BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK
„Genitiv s prijedlozima: put, nakraj, uime, uoči, potkraj, nauštrb, pomoću, putem, diljem, slijedom, širom, tokom, tijekom, dužinom, sredinom, širinom“
Sarajevo, 2010.
Sadržaj
Uvod 3
Općenito o prijedlozima 4
Genitiv s prijedlozima 6
 POTKRAJ, NAKRAJ 6
 PUT 6
 UIME/U IME 7
 UOČI 7
 NAUŠTRB 8
 POMOĆU 8
 PUTEM 8
 DILJEM, ŠIROM 8
 SLIJEDOM 9
 TIJEKOM, TOKOM 9
 DUŽINOM, SREDINOM, ŠIRINOM 9
Zaključak 11
Literatura 13
Izvori 13
Uvod
Obzirom da većina traženih prijedloga nije prisutna u gore navedenim djelima, istraživanje se temeljilo i na slijedećim djelima „Magareće godine“ Branka Čopića, „Na Drini ćuprija“ Ive Andrića i „U registraturi“ Ante Kovačića. Iako se istraživanje zasnivalo na većem broju djela, pojedini prijedlozi ipak nisu pronađeni ni u jednom navedenom djelu.
U uvodnom dijelu rada predstavila sam teoretsko objašnjenje o prijedlozima, te njihove osnovne karakteristike i moguće funkcije uz genitiv. Glavni dio ovoga rada predstavlja pojedinačno objašnjenje svakog od traženih prijedloga i kao i njihovo značenje i funkciju. Ovaj teorijski dio potkrijepljen je primjerima iz navedenih romana, koji su numerisani. Ispod svakog primjera navedeno je značenje koje prijedlog ima u datom primjeru. Završni dio rada predstavlja statističku obradu traženih prijedloga u navedenoj literaturi, kao i statističku obradu učestalosti prijedloga po vrstama, dakle izvedeni i složeni prijedlozi. Literatura, koja se koristila je navedena na kraju rada uz objašnjenja skraćenica koje su date uz primjere, a odnose se na izvor.
Općenito o prijedlozima
Prijedlozi su nepromjenljiva vrsta riječi koje nemaju samostalno značenje. Ime su dobili po tome što se predlažu, odnosno stoje ispred pojedinih padežnih oblika supstantivnih riječi koje označavaju ili bliže određuju njihov različit odnos prema drugim riječima u rečenici. Mogu označavati prostorni, vremenski, odnos uzroka, cilja ili namjere, načina, namjene, poređenja, društva i sl.
Prijedloge po postanku možemo podijeliti na
PRAVE (služe samo kao prijedlozi i njihovo značenje se danas ne može povezati sa značenjem i osnovom neke druge riječi. Takvi su npr. Prijedlozi: od, nad, nakon, iz, kod, osim, o, u, uz za...) i
NEPRAVE (njihovo značenje možemo povezati sa značenjem i osnovom neke druge riječi). Mogu biti:
izvedeni (nastaju okamenjivanjem nekog oblika imenice npr. čelo, kraj, mjesto, put, putem, povodom i sl. ili od priloga; riječi koje se uz glagole upotrebljavaju kao prilozi, a uz imenice kao prijedlozi npr. blizu, pored, prije, van i sl) i
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta