Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu " Štetni uticaj buke na čoveka i životnu sredinu sa primerom muzičkih festivala". Rad ima 16 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA
“EKOLOŠKI MENADŽMENT”
Beograd, 2009. godine
ŠTETNI UTICAJ BUKE NA ČOVEKA I ŽIVOTNU SREDINU SA PRIMEROM MUZIČKIH FESTIVALA
Rezime: U ovom radu je detaljno opisana buka kao i način njenog delovanja na čoveka i životnu sredinu.Uticaj buke na čoveka i životnu sredinu je prikazan na konkretnom primeru muzičkih festivala.
KLJUČNE REČI: BUKA, ŽIVOTNA SREDINA, MUZIČKI FESTIVAL
Abstract: This document gives a close description of noise and its effects on people and environment. Noise effects are illustrated on example of music festivals.
KEY WORDS: NOISE, ENVIRONMENT, MUSIC FESTIVAL
SADRŽAJ
1. UVOD 3
1.1 Životna sredina 3
1.2 Elementi životne sredine 3
2. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE 5
3. BUKA 5
3.1 Izvori buke 6
4. ŠTETNI UTICAJ BUKE 7
5. ZAŠTITA OD BUKE 10
6. ZAKON O ZAŠTITI OD BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI 11
7. BUKA U SVETU 11
8. MUZIČKI FESTIVALI U SRBIJI 12
8.1 EXIT festival 12
8.2 Beer fest 13
8.3 Sabor trubača u Guči 13
8.4 TRENCHTOWN festival 14
9. ZAKLJUČAK 15
LITERATURA 15
UVOD
Životna sredina
Životnu sredinu čine nedeljiva celina različitih elemenata koji čine uslove za odvijanje života na Zemlji. Svi ti elementi su povezani u jedinstven ekološki sistem kao najviši nivo skladne organizovanosti i funkcionalnosti. Organizovan i usklađen ekološki sistem pruža mogućnosti za život ljudi i ostalih živih bića. Narušavanjem tog sistema, izraženo u poremećaju ravnoteže, dovodi do narušavanja životne sredine. To narušavanje je posledica brojnih promena u okruženju u kome se odvija život, kao što su: opšti ekonomski i privredni razvoj, industrijalizacija, urbanizacija savremenog sveta i dr.
Životna sredina je prirodni okvir u kome sva živa bića žive i deluju, koja su povezana uzajamnim uticajima. To znači, da pod pojmom životna sredina podrazumeva prostor (okolina) u kome živa bića u stalnim međusobnim odnosima i uticajima provode svoj život, i sama sredina koja utiče na život živih bića, kao što i oni utiču na nju. Svako živo biće je zavisno od svoje sredine i okoline i neraskidivo je povezano sa celokupnom neživom i živom prirodom koja ga okružuje.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta